Společně s občany se snažíme o uvážlivý rozvoj Prahy 12

Společně s občany se snažíme o uvážlivý rozvoj Prahy 12

Při plnění pirátských programových závazků v sekci územního rozvoje, diskutujeme s občany a spolky o tom, jak by si svoje okolí představovali. Důležité jsou požadavky na rozumný a vyvážený rozvoj městské části. Základem jejich prosazení jsou územní studie. Na území Prahy 12 byly v posledních letech dokončeny dvě územní studie: v roce 2019 Komořan a v roce 2020 okolí budoucí stanice metra Libuš. Na náš podnět je realizována územní studie v okolí budoucí stanice metra Nové dvory. V červnu se k ní mohli vyjádřit občané u participačního kontejneru.

Bohužel představu o rozumném a vyváženém rozvoji městské části nám narušují některé naddimenzované developerské projekty. Abychom jim zabránili nebo je alespoň upravili na přijatelnou podobu, využíváme všechny nástroje na odvolání v územním řízení, v rámci kterého je stavba nejen umístěna, ale je rozhodnuto i o její podobě. Při odvolání nám pomáhají zkušení právníci, což je prvně v historii radnice. Jedná se např. o projekty Dvou věží na Bille ve Vosátkově ul., Zeleného Kamýku, přestavby bývalých jeslí v ulici Levského nebo přestavby obchodního centra Sázava, které tvoří přirozené centrum místní zástavby.

Projekt Dvě věže v podobě 14 + 18 pater se nám podařilo zastavit. Náš názor, že v tzv. stabilizovaném území nelze stavět takto předimenzovaný projekt, potvrdilo i Ministerstvo pro místní rozvoj. Developer se však nevzdal a v současnosti projekt přepracoval na 15 a 9 podlaží. Vypověděl smlouvu všem nájemcům, objekt zavřel a chystá se ho zbořit, i když nemá ani územní rozhodnutí. Rada MČ Praha 12 vydala ke stavbě negativní stanovisko a požádala hl. m. Prahu, aby pro stavební záměr nepronajala na staveniště okolní pozemky. Spolek náš Kamýk organizuje proti projektu petici.

U projektu v ulici Těšíkova vznikl návrh odsunout nový stavební záměr od stávající zástavby, občané s tím však nesouhlasili, proto jsme od tohoto návrhu ustoupili. Se záměrem developera stavět na místě kotelny dvanáctipodlažní objekt rada nesouhlasila.

Ve spolupráci s hl. m. Prahou a Prahou 4 se podařilo domluvit, že nový vlastník zámečku Nové dvory z poloviny 18. století objekt nezboří. U projektů, které jsou na území, kde byly zpracovány územní studie, vycházíme z jejich závěrů. K jejich dodržení jsme zavázali investory v Komořanech v areálu bývalých Modřanských strojíren. U projektu zástavby na louce Šabatka se nám podařilo dohodnout, že 42 % louky zůstane nezastavěných a přejde po dokončení výstavby do vlastnictví městské části.

Některé projekty jsme zdědili ve fázi, kdy již nejdou zastavit, ale prosadili jsme, aby se developer zavázal realizovat stavby potřebné pro občany. Jedná se např. o projekt v ulici Zimova, kde předchozí radnice uzavřela klíčovou smlouvu o věcném břemenu, právně vymahatelnou.

V zastupitelstvu jsme schválili transparentní zásady jednání s developery. Jedním z požadavků je i příspěvek 1000 Kč na m2 podlahové plochy bytů (1500 Kč při změně územního plánu) na vybudování infrastruktury pro občany. Po developerovi požadujeme, aby zajistil v místě prostory pro služby a prostory pro zaměstnávání lidí, aby nemuseli za prací cestovat mimo své bydliště.

Další kapitolou jsou dostavby bytových domů do rodinné zástavby. Někteří investoři se snaží vytěžit území na maximum. Pomáháme jejich sousedům v prosazení práva na ochranu příznivého životního prostředí. Rada se odvolala proti bytovým domům v ul. Nesvadbova, Krhanická, Dolnocholupická, Mezihorská a Okružní. U těch záměrů, které již prošly odvolacím řízením jako je např. Okružní, Krhanická, Dolnocholupická, nám i dalším účastníkům řízení dal odvolací orgán za pravdu a investor musí záměr přepracovat.

Někteří vlastníci pozemků usilují o změny územního plánu s negativními změnami na okolí. Dosáhli jsme toho, že zastupitelé hl. m. Prahy na náš podnět zamítli změnu územního plánu na louce Na Hupech na stavební pozemek. Proti této změně se svým podpisem postavilo více než 2500 občanů. Na náš podnět byla zamítnuta i změna územního plánu umožňující další výstavbu na polích kolem Cholupic nebo v zahrádkářské kolonii Belárie.

Doby, kdy developeři chodili na tajné schůzky s jednotlivými radními, skončily hned po našem nástupu. Místo soukromých jednání developera s jedním členem rady se těchto jednání nyní účastní tzv. developtým, kde má každá strana aspoň jednoho zástupce a je otevřen komukoli dalšímu z rady. Největší developerské projekty zveřejňuje úřad do mapy.

Piráti Prahy 12 sledují ve své mapě již přes 3 roky ty největší projekty i nadále (viz odkazy ve článku), v poslední době jsme přidali lokality na křižovatce ulic Komořanská a Generála Šišky a bývalé strojírny v Komořanech.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu