Louka Šabatka

Zástavba louky na konci Komořan

Katastr: Komořany
Developer: Central Group
Název projektu: Obytný soubor Komořanská
Územní plán: NL  (více o kódech)
Fáze: návrh změny územního plánu  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace


Volební období 2018-2022, koalice Piráti + ODS + TOP09

26.6.2019 Zastupitelstvo MČ Praha 12 schvaluje usnesením Z-06-014-19 dodatek ke smlouvě s Central Groupem, ve kterém se developer zavazuje změnit svůj projekt podle návrhu v územní studii Komořan. Znamená to, že zhruba 40 % louky zůstane nezastavěno a bude následně převedeno do vlastnictví Prahy 12.


Volební období 2014-2018, koalice ANO + ČSSD

19.4.2018 Změna Z-1424 územního plánu je zpátky na jednacím stole. Výbor pro územní rozvoj a územní plán (VURM) ZHMP schválil znovu pořizování této změny. Piráti (zastupeni Adamem Zábranským) jsou proti (zápis jednání VURM, viz strana 12).

9.1.2018 Spolek Pro Komořany definitivně vyhrál soud nad Magistrátem, kasační žádost odpůrce byla zamítnuta a louka (prozatím) zůstala loukou.

27.6.2017 Na návrh poslanců František Adámek (též radní Prahy 12) a Jaroslav Foldyna (oba ČSSD) byla novelou stavebního zákona vyloučena možnost občanským spolkům účastnit se územního a stavebního řízení. Byla tak výrazně snížena možnost zasahovat do změn územního plánu. Také byl na návrh Františka Adámka (změna 5936) ze zákona vypuštěn požadavek, že změna územního plánu ze zeleně na rozvojové území nemůže být odsouhlasena, pokud ještě v území existují nevyužitá rozvojová území (tedy ustanovení, na základě kterého Spolek Pro Komořany u soudu uspěl).

21.6.2017 Spolek Pro Komořany vyhrál u Městského soudu spor nad Magistrátem. Využil bodu ve stavebním zákoně, že změna územního plánu ze zeleně na rozvojové území nemůže být odsouhlasena, pokud ještě existují v území nevyužitá rozvojová území.

15.9.2016 Zastupitelstvo magistrátu hl.m. Prahy odsouhlasilo velkou většinou změnu územního plánu z louky na stavební pozemky. Proti této změně byli jen Piráti a komunisté.

hlasovani2016.jpg

24.11.2015 Zastupitelsvo MČ Praha 12 schvaluje návrh změny územního plánu na kód OB-C R-09-011-15 - pro návrh byla tehdejší koalice ANO, Změna pro Prahu 12 a ČSSD (starostka Rázková). Piráti hlasovali proti. O změně se jednalo již 1.6.2015, ale projednávání této změny bylo přerušeno.

21.5.2015 Pražský zastupitel za Piráty Mikuláš Ferjenčík sepsal článek Stamilionová louka v Komořanech o projednávané změně územního plánu a obrovkých částkách, o které jde. V roce 2000 byla louka oceněna na 100 tisích Kč, Central Group ji od původního majitele koupil za cca 50 miliónů, po změně územního plánu by měla hodnotu asi 150 miliónů Kč.

27.4.2015 Rada městské části schvaluje darovací smlouvu s Central Group na dar ve výši 10 mil. Kč


Volební období 2010-2014, koalice ODS + TOP09 + Změna pro Prahu 12

5.2.2014 Soud na podnět Rady MČ Prahy 12 změnu územního plánu č. Z 1424/07 ze zeleně na stavební využití pro procesní pochybení zrušil.

20.7.2011 Central Group kupuje parcelu č. 775 v k.ú. Komořany.

viz1.jpg

26.3.2010 zastupitelstvo hl.m. Prahy rozhodlo o změně územního plánu z louky na stavební s kódem OB-E.

13.5.2004 Vlastník louky Richard Pácal dává podnět na změnu územního plánu - projednávání změny: Z-1424

puvodni_stav.jpg


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu