Fáze schvalování stavebního projektu

Změna územního plánu

 • podnět
 • zadání
 • návrh
 • platnost

Více viz jak se bránit změnám územního plánu

Územní řízení

 • příprava
  • developer podává hrubý projekt k posouzení městskou částí (komise, rada, zastupitelstvo)
  • posuzuje se soulad s územním plánem
  • společenstvím vlastníků okolních bytů (SVJ) doporučujeme si v tuto chvíli sehnat právníka
 • závazná stanoviska dotčených úřadů
 • podání na stavební úřad
 • zahájení územního řízení
  • objeví se na úřední desce
  • obeslání majítelů sousedních (dotčených) nemovitostí
 • vypořádání námitek
 • vydání územního rozhodnutí
  • je možno se odvolat (řeší magistrát) nebo podat přezkum stanoviska (na ministerstvo místního rozvoje)

Stavební řízení

 • příprava projektu pro stavební řízení
  • projekt již musí být hotov do nejmenších detailů
  • ve stavebním řízení již nelze namítat umístění a velikost stavby
 • závazná stanoviska dotčených úřadů
 • podání na stavební úřad
 • zahájení stavebního řízení
  • objeví se na úřední desce
  • obeslání majítelů sousedních (dotčených) nemovitostí
 • vypořádání námitek
 • vydání stavebního rozhodnutí
  • je možno se odvolat (řeší magistrát) nebo podat přezkum stanoviska (na ministerstvo místního rozvoje)

Územní a stavební řízení může také probíhat současně, ale u velkých developerských projektů se tak děje zřídka.

Realizace


Jak se bránit

Pokud s projektem nesouhlasíte či se vás nějak dotýká, je možné se do procesu schvalování zapojit. Platí zde víceméně stejné nástroje jako jsme popsali u změn územního plánu. Tedy ve stručnosti:

 • ovlivňování zastupitelů před hlasováním
 • podávání námitek vlastníky okolních (dotčených) nemovitostí
 • podávání námitek pomocí tzv. zástupce veřejnosti, který získá alespoň 200 podpisů pro tu samou věc

Navrhni úpravu