Jak se bránit změnám územního plánu

Proces změny územního plánu je poměrně dlouhý. Při běžném projednání trvá pořízování změny minimálně 44 měsíců a má tři etapy:

 1. Podnět
 2. Zadání
 3. Návrh

V závěru každé etapy je změna projednána na Magistrátu: v příslušném výboru, na radě a v zastupitelstvu. Celý proces je v krocích rozepsán v tomto schématu (PDF). Změny je možné pořizovat i zkráceným postupem (PDF), kdy jsou sloučeny etapy zadání a návrhu.

Změny územního plánu dokumentuje speciální webová aplikace zmenaplanu.cz, kde je možné si nastavit automatické upozornění emailem (“hlídacího psa”) při změnách na vámi zvoleném území.

Ovlivňování zastupitelů

Kdokoli z veřejnosti může osobně vystoupit na zasedání zastupitelstva městské části nebo hlavního města Prahy a snažit se tak ovlivnit hlasování svých zastupitelů. Pokud se takto dostaví velký počet protestujících, dá se na zastupitele vyvinout velký tlak. Zastupitelům je také možné poslat email, ideálně všem najednou, kontakty na ně jsou uvedeny na webových stránkách městské části či magistrátu. Je proto třeba sledovat vyhlašovaný program jednání zastupitelstev.

 • Zastupitelstvo městské části - o mnoha podnětech ke změně územního plánu se jedná už na úrovni městské části. Ta k podnětům dodá své stanovisko a v každém případě je dál předá na Magistrát hl. m. Prahy. Na Praze 12 všechny podněty změn územního plánu projednává zastupitelstvo městské části.
 • Výbor pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva hl. m. Prahy (VURM) - politický poradní orgán zastupitelstva hl. m. Prahy.
 • Zastupitelstvo hl. m. Prahy (ZHMP) - rozhoduje o změnách na konci každé z fází. Při neschválení je změna z dalšího procesu vyřazena.

Přímá účast v procesu - připomínky a námitky

Veřejnost se může zapojit do procesu i přímo, viz schémata výše. Na veřejném projednání návrhu změny (termíny uveřejňovány na úřední desce magistrátu, odbor územního rozvoje) a do 7 dnů od tohoto projednání:

 • může každý uplatnit připomínky - připomínky ale může úřad ignorovat.
 • mohou dotčené osoby uplatnit námitky - námitky musí magistrát vypořádat a podrobně zdůvodnit, proč je (ne)vzal v úvahu. Zdůvodnění je pak možné napadnout soudně.

Dotčenými osobami, mající právo podávat námitky, jsou:

 • vlastníci okolních nemovitostí - nemusí to být jen přímí sousedé, ale i “přespotoční”, prostě ti, kterých se záměr nějak dotkne
 • zástupci veřejnosti - pokud se pod jednu konkrétní připomínku podepíše alespoň 200 občanů Prahy, delegují takto tzv. zástupce veřejnosti. Je ale třeba toto vše stihnout v termínu
 • občanské spolky - tato možnost byla zrušena novelou stavebního zákona v roce 2017, předloženou m.j. toho času poslancem Františkem Adámkem (ČSSD) (hlasování)

Další informace


Navrhni úpravu