Rilská, polyfunkční domy

Developer chce stávající nízkopodlažní obchodní centrum Sázava přestavět a nastavět na něj několik vysokých bytových domů (4 NP, 7 NP a 11 NP)

Katastr: Modřany
Developer: Fisolta
Název projektu: Polyfunkční centrum Rilská
Počet nadzemních podlaží: 4, 7, 11
Jiné funkce: samoobsluha, pošta, restaurace, obchody
Územní plán: SV  (více o kódech)
Fáze: vypořádání námitek k územnímu řízení  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

Boji proti tomuto projektu se věnuje občanský spolek Spolek pro Modřany.Volební období 2022-2026, koalice ODS + ANO + TOP09 + Trikolora

28.6.2023 Zastupitelstvo hlasy koalice a KSČM schvaluje návrh na snížení projektu na objekty se 7 NP, 7 NP a 2 NP (Z-7-002-23) po předchozím souhlasu rady (R-34-004-23).

Návrh dohody však předpokládá, že bude platit jen za podmínky, že ve stavebním řízení nezůstane ani jedno odvolání občanů, což je v reálu nesplnitelná podmínka a představená dohoda je tak jen velmi formální - předkladatel starosta Vojtěch Kos (ODS)

Hlasování Z-7-002-23 (souhlas s projektem)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
ODS 6 0 0 0
TOP09 3 0 0 0
ANO 9 0 0 0
Piráti 0 0 6 2
P12Sobě 0 0 3 1
Změna 0 0 2 1
ČSSD+KSČM+SPD 2 0 0 0

21.6.2023 Rada podává odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí (R-36-001-23) - předkladatel starosta Vojtěch Kos (ODS)

20.12.2022 Rada nesouhlasí se záměrem, ale v přijatém usnesení (R-8-016-22), které vzniklo jako reakce na předchozí usnesení zastupitelstva, neuvádí námitky a argumentaci použitelné pro běžící formální stavební řízení - předkladatel Vojtěch Mikoláš (ODS), starosta Vojtěch Kos (ODS)

7.12.2022 Díky zájmu občanů a s přispěním Pirátů zastupitelé MČ Praha 12 vyjádřili nesouhlas s aktuální podobou záměru developera na Sázavě a uložili radě podat odvolání a jednat s developerem o snížení. Výsledné usnesení (Z-2-002-22) vzniklo jako kompromis mezi návrhy rady MČ a opozičních Pirátů - starosta Vojtěch Kos (ODS)

Vizualizace 2022 (zdroj: web praha12.cz, CC BY-NC)

1.12.2022 Developer podal žádost o územní rozhodnutí na o něco zmenšený projekt. Domy jsou odlišně orientované než v předchozím projektu a mají výšku 11, 7 a 4 podlaží se zachováním obchodů v přízemí. Rozbíhá se územní řízení.


Volební období 2018-2022, koalice Piráti + ODS + TOP09

13.7.2021 Rada podává odvolání proti odstranění stávající stavby obchodního centra Sázava (R-131-037-21) - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

7.2.2019 Rada podporuje záměr odkupu pozemků a objektů OC Sázava z důvodu zajištění zachování centra služeb a společenského centra pro okolní obyvatele a přirozeného náměstí celé přilehlé oblasti R-012-019-19 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)


Volební období 2014-2018, koalice ANO + ČSSD

19.6.2018 Zastupitelstvo stanovuje požadavky pro novostavbu na OC Sázava na maximálně 2 podlaží, maximálně zdvojnásobení objemu, a další Z-28-003-18 poté, co toto nejprve totožně projednala rada R-172-009-18 - předkladatel František Adámek (ČSSD), starosta Milan Maruštík (ANO)

18.9.2017 Rada nesouhlasí s prodejem pozemků v okolí Obzoru firmě Fisolta R-139-012-17 - předkladatel František Adámek (ČSSD), starosta Milan Maruštík (ANO)

14.7.2017 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) zaslal občanům svůj výklad územního plánu na pozemcích OC Sázava

Vizualizace (zdroj: přednáška v Modřanském biografu)

15.2.2017 Prezentace v Modřanském biografu. Fisolta chce postavit šesti- a desetipatrové domy. zpráva

puvodni_stav.jpgPiráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu