Těšíkova, polyfunkční domy

Vysoké převážně bytové domy místo samoobsluhy Norma a kotelny v ulici Těšíkova

Katastr: Kamýk
Developer: YIT, Fisolta
Počet nadzemních podlaží: 13
Územní plán: SV  (více o kódech)
Fáze: příprava na územní řízení  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace


Volební období 2022-2026, koalice ODS + ANO + TOP09 + Trikolora

20.2.2024 Rada MČ Praha 12 uzavřela smlouvu o spolupráci s YIT (usnesení R-68-009-24), ve které se developer zavazuje přispět částkou 5 milionů Kč na rozvoj MČ.

kotelna-yit2024.jpg (zdroj: hlavacek-partner.cz)

17.4.2023 YIT představilo na jednání komise územního rozvoje lehce zmenšenou verzi svého projektu. Projekt má nyní 10 nadzemních podlaží, z toho 3 pro parkování a 7 pro byty. Objekt má obsahovat cca 73 bytů, 1 komerční jednotku, cca 55 garážových stání a 7 venkovních stání. Oproti předchozímu projektu tak došlo k odstranění jednoho bytového a jednoho parkovacího patra.


Volební období 2018-2022, koalice Piráti + ODS + TOP09

13.9.2022 Zastupitelstvo MČ Praha 12 nesouhlasí (usnesení Z-28-007-22) s projektem 12patrového bytového domu na prodejně Norma, který představila společnost Fisolta. 30.8. se na nesouhlasu usnesla i rada R-187-011-22.

norma-fisolta2022.jpg (zdroj: praha12.cz)

22.4.2021 Zastupitelstvo MČ Praha 12 nesouhlasí s projektem bytového domu na kotelně od společnosti YIT Z-20-006-21 po předchozím nesouhlasu rady R-108-001-21. Projekt je téměř totožný s tím, který odmítlo zastupitelstvo již v roce 2018 (Z-30-014-18).

kotelna-yit2021.jpg (zdroj: praha12.cz)

2.2.2021 Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem malého obecního pozemku sousedícího s Normou Fisoltě Z-19-007-21 poté, co předtím rada na svém jednání také nesouhlasila (R-104-008-21, překladatel Jiří Fremr (ODS), starosta Jan Adamec (Piráti)) a zrušila předchozí souhlasné stanovisko rady z roku 2017.

27.11.2019 Zastupitelstvo nesouhlasí, aby bylo zastavěno parkoviště ve správě Prahy 12 mezi ulicemi Těšíkova a Lhotecká Z-10-002-19 poté, co Rada na těchto pozemcích nejprve odsouhlasila podnět na změnu územního plánu z SV-F na SV-I (R-045-018-19) a poté na žádost občanů podnět zrušila (R-052-001-19). Vedle hlavního usnesení vzniklo i doprovodné Z-10-004-19.

Vše rozpoutala představená studie na obrázku níže, která navrhovala zástavbu odsunout od existujících obytných domů dále k ulici Lhotecká.

studie2019.jpg (zdroj: praha12.cz)

Vysvětlení našeho postupu:

Chtěli bychom ubezpečit obyvatele Prahy 12, že Piráti jsou konzistentní ve svých slibech a vždy drží slovo. Nechceme zahušťovat sídliště a veškeré naše kroky vedou k co možná největšímu zlepšení kvality života našich obyvatel. Ve středu 27. listopadu se koná zasedání Zastupitelstva MČ Praha 12, které se bude zabývat možnou výstavbou v lokalitě kolem ulice Těšíkova. Developer zde vlastní starou kotelnu a místo ní se snaží vystavět třináctipatrový dům. S nejlepším úmyslem jsme se pokusili s developerem začít vyjednávat alternativní návrh zástavby, která by ji odsunula dále od stávajících domů k ulici Lhotecká.

Protože ale intenzivně nasloucháme názorům Vás, obyvatel Prahy 12, přesvědčili jste nás, že si tento přesun nepřejete a od záměru jsme ustoupili. Zrušili jsme tedy usnesení ke změně územního plánu, které by umožnilo rozsáhlejší zástavbu na parkovišti.

Kandidovali jsme s programem, kde jsme jasně deklarovali, že necheme zahuštovat sídliště a držíme slovo. Ostatně i proto jste nám dali svůj hlas a ostatně i proto se po mnoha letech vyměnila politická garnitura v čele městské části. Věřím, že za nás mluví dosavadní práce - podáváme odvolání v řízeních k předimenzovaným developerským záměrům jinde po Praze 12. Jsme první Rada MČ Praha 12, která si nechává připomínky k projektům zpracovat odborníky. I díky tomu nepokračuje například záměr Trigemy stavět místo Billy v ulici Vosátkova jejich dvě vysoké věže, bojujeme proti projektu Zelený Kamýk i jinde.

Představenou studii řešení okolí ulice Těšíkova považujeme za ukončenou. Odmítáme neustálé úporné snahy zejména paní Rázkové o sebezviditelnění se na této situaci a vytváření dojmu, že je proti něčemu stále nutné bojovat. Budeme i nadále držet náš postoj k nezahušťování sídlišť.

2.10.2018 Zastupitelstvo nesouhlasí projektem YIT na kotelně kvůli předimenzovanosti stavby Z-30-014-18

jaro 2018 Firma Fisolta předložila Komisi pro územní rozvoj vizualizaci návrhu zástavby kolem ulice Těšíkova. Jedna z věží by měla být v místě současné prodejny Norma, další místo kotelny. Vzhledem k tomu, že jednání komise jsou v současné době neveřejná, nezískali jsme oprávnění zde vizualizaci přidat. Proto jsme alespoň udělali přibližný zákres do 3D pohledu.

norma-cens.jpg (zdroj: mapy.cz a vizualizace Fisolty)


Volební období 2014-2018, koalice ANO + ČSSD

6.2.2017 Rada souhlasí s prodejem malého obecního pozemku v sousedství Normy firmě Fisolta R-106-012-17 - předkladatel Michal Pinc (ANO), starosta Milan Maruštík (ANO)


koalice Změna pro Prahu 12+ ANO + ČSSD

29.6.2015 Rada podmíněně souhlasí s výstavbou 12-patrového domu na kotelně R-026-011-15 - předkladatel Michal Pinc (ANO), starostka Daniela Rázková (Změna pro Prahu 12)

kotelna2015.jpg (vizualizace z roku 2015)


Volební období 2010-2014, koalice ODS + TOP09 + Změna pro Prahu 12

16.4.2013 Rada nesouhlasí s výstavbou na kotelně z důvodu nepřijatelné výšky a objemu stavby R-111-001-13 - předkladatel Eva Tylová (Změna pro Prahu 12), starosta Petr Prchal (TOP 09)


puvodni_stav.jpg (současný stav)


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu