Těšíkova, polyfunkční domy

Vysoké převážně bytové domy místo samoobsluhy Norma a kotelny v ulici Těšíkova

Katastr: Kamýk
Developer: YIT, Fisolta
Počet nadzemních podlaží: 13
Územní plán: SV  (více o kódech)
Fáze: příprava na územní řízení  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

Firma Fisolta předložila Komisi pro územní rozvoj vizualizaci návrhu zástavby kolem ulice Těšíkova. Jedna z věží by měla být v místě současné prodejny Norma, další místo kotelny. Vzhledem k tomu, že jednání komise jsou v současné době neveřejná, nezískali jsme oprávnění zde vizualizaci přidat. Proto jsme alespoň udělali přibližný zákres do 3D pohledu.

norma-cens.jpg (zdroj: mapy.cz a vizualizace Fisolty)

puvodni_stav.jpg


Další informace o projektu brzy doplníme.


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu