Vosátkova, bytový dům

Developer plánuje modernizovat stávající obchodní prostory OC Kamýk se samoobsluhou Billa a přistavit na ně vysoké věže s byty

Katastr: Kamýk
Developer: Trigema
Název projektu: Polyfunkční dům Kamýk
Počet nadzemních podlaží: 18, 14
Počet bytů: 171
Jiné funkce: samoobsluha
Územní plán: OV  (více o kódech)
Fáze: zahájení územního řízení  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

11.12.2018 Rada revokuje souhlas s prodejem přilehlých pozemků (R-005-001-18).

22.11.2018 Stavební úřad zahajuje územní řízení právě v den po zasedání ustavujícího zastupitelstva, tedy tak, že bylo třeba hned následně spolat mimořádné zasedání kvůli tehdy platné pravomoci zastupitelstva vyjadřovat se k developerským projektům. To vyjádřilo 11.12.2018 nesouhlas (Z-02-003-18) a předalo k dopracování Radě.

19.3.2018 Prezentace projektu v CAMP.

viz1814camp.jpg

13.2.2018 Developer Trigema získal souhlas odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy. Projekt má nyní dvě věže o 18 patrech (102 bytů) a 14 patrech (69 bytů) a další stavbu se školkou se dvěma třídami v prvním patře 16 služebními byty ve 2. a 3. nadzemním podlaží.

5.5.2016 Prezentace projektu v Modřanském biografu. Projekt představen jako dvě věže o 21 a 15 patrech.

puvodni_stav.jpg


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu