Vosátkova, bytový dům

Developer plánuje modernizovat stávající obchodní prostory OC Kamýk se samoobsluhou Billa a přistavit na ně vysoké věže s byty

Katastr: Kamýk
Developer: Trigema
Název projektu: Polyfunkční dům Kamýk
Počet nadzemních podlaží: 15, 9
Počet bytů: 154
Plocha: 11518
Obytná plocha: 11255
Jiné funkce: samoobsluha
Územní plán: OV  (více o kódech)
Fáze: závazná stanoviska dotčených úřadů k územnímu řízení  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

Projekt monitoruje Spolek Náš Kamýk.


Volební období 2022-2026, koalice ODS + ANO + TOP09 + Trikolora

9.10.2023 Rada hl. m. Prahy schvaluje pronájem okolních pozemků pro stavbu domu. Nesouhlas předložený radním Adamem Zábranským (Piráti) byl na návrh radního Petra Hlaváčka (STAN) změněn na souhlas a hlasy ODS, TOP09 a STAN prohlasován (usnesení 2159).

Hlasování 2159 (souhlas HMP s projektem)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
ODS+TOP09 5 0 0 0
Piráti 0 0 4 0
STAN 2 0 0 0

12.4.2023 Zastupitelstvo MČ schvaluje smlouvu s developerem a projektem dvou věží o výšce 15 a 9 pater (usnesení Z-5-004-23) - předkladatel starosta Vojtěch Kos (ODS).

Hlasování Z-5-004-23 (souhlas s projektem)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
ODS 6 0 0 0
TOP09 3 0 0 0
ANO 9 0 0 0
Piráti 0 8 0 0
P12Sobě 0 3 1 0
Změna 0 3 0 0
ČSSD+KSČM+SPD 2 0 0 0

28.2.2023 Rada MČ v novém složení již souhlasí se smlouvou o spolupráci s Trigemou, souhlasí tak s projektem dvou věží o výšce 15 a 9 pater (usnesení R-17-007-23) - předkladatelem starosta Vojtěch Kos (ODS). Smlouva ještě musí projít schválením v zastupitelstvu Prahy 12, plánovaném na duben.

Hlasování R-17-007-23 (souhlas s projektem)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
ODS 3 0 0 0
TOP09 3 0 0 0
ANO 3 0 0 0

Týden před schválením smlouvy v radě proběhla “participace” s okolními obyvateli, při které starosta obyvatele u stánku přesvědčoval o výhodnosti projektu a přitom vyslechl zcela jasný nesouhlas se stavbou v této podobě.


Volební období 2018-2022, koalice Piráti + ODS + TOP09

31.5.2022 Primátor hl.m.Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) zaslal obyvatelům dopis s podporou . Opakuje nesouhlas s takto velkou stavbou a podmiňuje pronájem okolních pozemků v majetku Prahy MČ pouze za podmínky souhlasu investora, městské části i obyvatel. Pronájem pozemků potřebuje developer pro zařízení staveniště.

3.5.2022 Rada MČ nesouhlasí s návrhem smlouvy o spolupráci mezi Trigemou a hl.m.Prahou a požaduje i nadále zmenšit objem stavby R-172-001-22 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti). V materiálu do rady je přítomen text smlouvy.

14.10.2021 Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodovalo o reakci na petici občanů Proti plánované naddimenzované výstavbě a zahuštění ve stabilizovaném území sídliště Kamýk a Lhotka v ulici Vosátkova na pozemku původního objektu „Billa“. Předseda klubu Pirátů Viktor Mahrik navrhl jako usnesení zákaz pronájmu okolních pozemků developerovi pro využití pro zařízení staveniště, ale toto usnesení nebylo schváleno - fotografie hlasování viz níže. Místo toho bylo posléze přijato usnesení, kterým se ukládá členům rady HMP jednat s developerem usn.č. 30/17

hlas_petice_zhmp.jpg Hlasování o neschváleném usnesení o zákazu pronájmu okolních pozemků

21.9.2021 Zastupitelstvo MČ souhlasí s podporou požadavků petice Proti plánované naddimenzované výstavbě a zahuštění ve stabilizovaném území sídliště Kamýk a Lhotka v ulici Vosátkova na pozemku původního objektu „Billa“ Z-22-004-21 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

Hlasování Z-22-004-21 (podpora petice)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
Piráti a Zelení 10 0 0 0
ODS 3 0 1 2
TOP 09 4 0 0 0
ANO 1 0 5 1
Změna 2 0 1 2
Občané12 1 0 1 0

14.9.2020 Developer (Trigema) posílá předžalobní výzvu 8 členům rady z 9, kteří hlasovali pro nesouhlas s projektem, a požaduje zrušení onoho nesouhlasného usnesení.

24.8.2021 Rada MČ nesouhlasí ani s novým projektem o výšce věží 15 a 9 pater z důvodu stále nepřiměřené velikosti R-135-002-21 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

Hlasování R-135-002-21 (nesouhlas)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
Piráti 3 0 0 0
ODS 2 0 1 0
TOP 09 3 0 0 0

únor 2021 Trigema přichází s novou verzí svého projektu, ten má nyní formu dvou věží s 15 a 9 podlažími. Projekt již získal souhlasné stanovisku IPRu. Předchozí záměr obsahoval dvě věže o 18 a 14 patry.

uzemni_plan.png Územní plán v okolí projektu. Sice leží e stabilizovaném území, které by se mělo již jen “dotvářet”, a věže odpovídají kódům jistě přes písmeno I, v bezprostředním okolí jsou rozvojové plochy s kódem C a D (tedy cca 3 nebo 4 patra).


21.8.2020 Územní řízení bylo zastaveno. Projekt je tak nyní v této podobě (dvě věže 18 a 14 pater) definitivně zastaven.

3.1.2020 Ministryně místního rozvoje potvrdila zrušení závazného stanoviska, který potvrzoval soulad s územním plánem.

7.8.2019 Ministerstvo místního rozvoje zrušilo souhlasné závazné stanovisko odboru územního plánování k souladu s územním plánem. Potvrdilo námitku rady MČ, že stavba není v souladu s ÚP, protože ve stabilizovaném území převyšuje významně okolní zástavbu a dále, že se jedná o významnou stavební činnost tedy to, co je ve stabilizovaném území nepřípustné. Na žádost developera je územní řízení na rok přerušeno. Více viz celý text závazného stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování.

10.4.2019 Rada MČ podává odvolání k územnímu rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 25.2. 2019 R-024-003-19 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

Hlasování R-024-003-19 (odvolání)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
Piráti 3 0 0 0
ODS 2 0 1 0
TOP 09 3 0 0 0

11.12.2018 Rada ruší (revokuje) souhlas s prodejem přilehlých pozemků (R-005-001-18) - předkladatel Jiří Fremr (ODS), starosta Jan Adamec (Piráti).

22.11.2018 Stavební úřad zahajuje územní řízení právě v den po zasedání ustavujícího zastupitelstva, tedy tak, že bylo třeba hned následně spolat mimořádné zasedání kvůli tehdy platné pravomoci zastupitelstva vyjadřovat se k developerským projektům. To vyjádřilo 11.12.2018 nesouhlas (Z-02-003-18) a předalo k dopracování Radě.


Volební období 2014-2018, koalice ANO + ČSSD

5.11.2018 Rada 16 dní před změnou vedení radnice souhlasí s prodejem přilehlých pozemků developerovi (R-189-011-18) - předkladatel Jan Marhoul (ČSSD), starosta Milan Maruštík (ANO).

Hlasování R-189-011-18 (souhlas)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
ANO 3 0 0 0
ČSSD 2 0 0 0

19.3.2018 Prezentace projektu v CAMP.

viz1814camp.jpg

13.2.2018 Developer Trigema získal souhlas odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy. Projekt má nyní dvě věže o 18 patrech (102 bytů) a 14 patrech (69 bytů) a další stavbu se školkou se dvěma třídami v prvním patře 16 služebními byty ve 2. a 3. nadzemním podlaží.

5.5.2016 Prezentace projektu v Modřanském biografu. Projekt představen jako dvě věže o 21 a 15 patrech.

puvodni_stav.jpg


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu