Vosátkova, bytový dům

Developer plánuje modernizovat stávající obchodní prostory OC Kamýk se samoobsluhou Billa a přistavit na ně vysoké věže s byty

Katastr: Kamýk
Developer: Trigema
Název projektu: Polyfunkční dům Kamýk
Počet nadzemních podlaží: 14, 9
Jiné funkce: samoobsluha
Územní plán: OV  (více o kódech)
Fáze: závazná stanoviska dotčených úřadů k územnímu řízení  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

Projekt monitoruje Spolek Náš Kamýk.


14.10.2021 Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodovalo o reakci na petici občanů Proti plánované naddimenzované výstavbě a zahuštění ve stabilizovaném území sídliště Kamýk a Lhotka v ulici Vosátkova na pozemku původního objektu „Billa“. Předseda klubu Pirátů Viktor Mahrik navrhl jako usnesení zákaz pronájmu okolních pozemků developerovi pro využití pro zařízení staveniště, ale toto usnesení nebylo schváleno - fotografie hlasování viz níže. Místo toho bylo posléze přijato usnesení, kterým se ukládá členům rady HMP jednat s developerem usn.č. 30/17

hlas_petice_zhmp.jpg Hlasování o neschváleném usnesení o zákazu pronájmu okolních pozemků

21.9.2021 Zastupitelstvo MČ souhlasí s podporou požadavků petice Proti plánované naddimenzované výstavbě a zahuštění ve stabilizovaném území sídliště Kamýk a Lhotka v ulici Vosátkova na pozemku původního objektu „Billa“ Z-22-004-21 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

Hlasování Z-22-004-21 (podpora petice)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
Piráti a Zelení 10 0 0 0
ODS 3 0 1 2
TOP 09 4 0 0 0
ANO 1 0 5 1
Změna 2 0 1 2
Občané12 1 0 1 0

14.9.2020 Developer (Trigema) posílá předžalobní výzvu 8 členům rady z 9, kteří hlasovali pro nesouhlas s projektem, a požaduje zrušení onoho nesouhlasného usnesení.

24.8.2021 Rada MČ nesouhlasí ani s novým projektem o výšce věží 14 a 9 pater z důvodu stále nepřiměřené velikosti R-135-002-21 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

Hlasování R-135-002-21 (nesouhlas)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
Piráti 3 0 0 0
ODS 2 0 1 0
TOP 09 3 0 0 0

únor 2021 Trigema přichází s novou verzí svého projektu, ten má nyní formu dvou věží s 14 a 9 patry. Projekt již získal souhlasné stanovisku IPRu. Předchozí záměr obsahoval dvě věže o 18 a 14 patry.

uzemni_plan.png Územní plán v okolí projektu. Sice leží e stabilizovaném území, které by se mělo již jen “dotvářet”, a věže odpovídají kódům jistě přes písmeno I, v bezprostředním okolí jsou rozvojové plochy s kódem C a D (tedy cca 3 nebo 4 patra).


21.8.2020 Územní řízení bylo zastaveno. Projekt je tak nyní v této podobě (dvě věže 18 a 14 pater) definitivně zastaven.

3.1.2020 Ministryně místního rozvoje potvrdila zrušení závazného stanoviska, který potvrzoval soulad s územním plánem.

7.8.2019 Ministerstvo místního rozvoje zrušilo souhlasné závazné stanovisko odboru územního plánování k souladu s územním plánem. Potvrdilo námitku rady MČ, že stavba není v souladu s ÚP, protože ve stabilizovaném území převyšuje významně okolní zástavbu a dále, že se jedná o významnou stavební činnost tedy to, co je ve stabilizovaném území nepřípustné. Na žádost developera je územní řízení na rok přerušeno. Více viz celý text závazného stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování.

10.4.2019 Rada MČ podává odvolání k územnímu rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 25.2. 2019 R-024-003-19 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

Hlasování R-024-003-19 (odvolání)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
Piráti 3 0 0 0
ODS 2 0 1 0
TOP 09 3 0 0 0

11.12.2018 Rada ruší (revokuje) souhlas s prodejem přilehlých pozemků (R-005-001-18) - předkladatel Jiří Fremr (ODS), starosta Jan Adamec (Piráti).

22.11.2018 Stavební úřad zahajuje územní řízení právě v den po zasedání ustavujícího zastupitelstva, tedy tak, že bylo třeba hned následně spolat mimořádné zasedání kvůli tehdy platné pravomoci zastupitelstva vyjadřovat se k developerským projektům. To vyjádřilo 11.12.2018 nesouhlas (Z-02-003-18) a předalo k dopracování Radě.


5.11.2018 Rada 16 dní před změnou vedení radnice souhlasí s prodejem přilehlých pozemků developerovi (R-189-011-18) - předkladatel Jan Marhoul (ČSSD), starosta Milan Maruštík (ANO).

Hlasování R-189-011-18 (souhlas)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
ANO 3 0 0 0
ČSSD 2 0 0 0

19.3.2018 Prezentace projektu v CAMP.

viz1814camp.jpg

13.2.2018 Developer Trigema získal souhlas odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy. Projekt má nyní dvě věže o 18 patrech (102 bytů) a 14 patrech (69 bytů) a další stavbu se školkou se dvěma třídami v prvním patře 16 služebními byty ve 2. a 3. nadzemním podlaží.

5.5.2016 Prezentace projektu v Modřanském biografu. Projekt představen jako dvě věže o 21 a 15 patrech.

puvodni_stav.jpg


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu