Smotlachova, polyfunkční dům

Vysoký dům má vyrůst místo dvoupodlažní budovy na konci ulice Smotlachova

Katastr: Kamýk
Developer: JRD
Název projektu: Zelený Kamýk
Počet nadzemních podlaží: 13
Počet bytů: 97
Počet parkovacích míst: 106
Územní plán: SV  (více o kódech)
Fáze: příprava projektu pro stavební řízení  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

Boji proti tomuto projektu se věnuje iniciativa občanů Sebeobrana sídliště Kamýk.


Volební období 2018-2022, koalice Piráti + ODS + TOP09

8.2.2022 Eva Tylová (Piráti) předkládá na program jednání Rady MČ Praha 12 bod s názvem “Žaloba proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu, č.j. MHMP 2039566/2021, sp.zn. S-MHMP 944822/2019/STR ze dne 22. 12. 2021 ve věci rozhodnutí o umístění stavby REZIDENCE SMOTLACHOVA – BD Zelený Kamýk (…)”. Hlasy ODS a TOP 09 je však z programu jednání stažen a žaloba napadající možné nedostatky v rozhodnutí nadřízeného stavebního úřadu není podána.

22.12.2021 Developer získává pravomocné územní rozhodnutí i přes odvolání občanů i městské části.

21.11.2020 Developer začal bourat původní budovu o zhruba týden dřív, než k tomu získal pravomocné povolení. Rada MČ se proti odstranění stavby odvolávala dne 2.5.2019 usnesením R-026-004-19, nadřazený stavební úřad však nakonec povolení vydal.

20.11.2020 Magistrátem schválena Územní studie sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš, která zahrnuje i tuto lokalitu. Místo 13patrové budovy je zde počítáno s nižší (ale rozsáhlejší) zástavbou.

14.3.2019 Rada MČ podává odvolání k územnímu rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 25.2. 2019 R-017-007-19 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)


Volební období 2014-2018, koalice ANO + ČSSD

3.10.2018 Stavební úřad zahajuje územní řízení několik dní před komunálními volbami, tedy v situaci, kdy se stávající zastupitelstvo k projektu už nestihne vyjádřit a nové zastupitelstvo se po volbách ještě nestihne ustavit, takže se městská část nemůže řízení účastnit (kvůli tehdy platné pravomoci zastupitelstva vyjadřovat se k developerským projektům).

6.11.2017 Zastupitelstvo nesouhlasí s usnesením rady Z-22-004-17 (hlasování) - František Adámek jako jediný proti, zbytek ČSSD a ANO se zdrželo hlasování

Hlasování Z-22-004-17 (nesouhlas)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
ANO 1 0 7 2
ČSSD 0 1 2 1
Změna pro P12 5 0 0 1
TOP09 5 0 0 1
Piráti a Zelení 3 0 0 0
KSČM 2 0 1 0

26.6.2017 Rada MČ Praha 12 souhlasí se záměrem developera, s vyjímečně přípustným zvýšením funkce bydlení na 90 % kapacity stavby R-130-028-17 - předkladatel František Adámek (ČSSD), starosta Milan Maruštík (ANO)

zeleny_kamyk.jpg


29.3.2017 Prezentace projektu v Modřanském biografu

Vysoký 13-patrový dům má vyrůst místo dvoupodlažní budovy, ve které se nachází s mateřskou školkou Beránek. Stavba se nachází na území s kódem SV, který nemá definovanou míru využití. Stavba dle architekta městské části Michala Pajskra v důvodové zprávě odpovídá míře využití H, sousední pozemek má přitom kód SV-C. Stavba je tedy výrazně předimenzovaná.

puvodni_stav.jpg


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu