Komořanská, bytový dům

Bytový dům na volném prostranství vedle Auto Kelly na křižovatce ulic Komořanská a Generála Šišky.

Katastr: Modřany
Developer: JMM Capital / Modřany development s.r.o.
Název projektu: Modřanské břehy
Počet nadzemních podlaží: 12, 5
Počet bytů: 97
Plocha: 7607
Jiné funkce: komerční prostor
Územní plán: OV  (více o kódech)
Fáze: vypořádání námitek k územnímu řízení  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace


Volební období 2022-2026, koalice ODS + ANO + TOP09 + Trikolora

6.2.2023 Rada MČ nesouhlasí s řešením dopravní situace kolem projektu. S objemem stavby nemá problém (R-13-001-23) - předkladatel Vojtěch Kos (ODS), starosta Vojtěch Kos (ODS).

21.12.2022 Developer podal žádost o územní rozhodnutí a rozebíhá se tento den územní řízení vyvěšením na úřední desce. Projekt na křižovatce ulic Komořanská a Generála Šišky má tvar do písmene L. Při ulici Komořanská má projekt 5 nadzemních podlaží, na rohu má 12podlažní věž. K tomu dvě podzemní podlaží. Územní plán zde definuje stabilizované území, neměla by zde tedy probíhat rozsáhlá stavební činnost, jen dotvoření současné zástavby.

vizualizace

vizualizace


V průběhu času se vynořují různé projekty podle toho, jak je pozemek přeprodáván. Známý byl například projekt South Gate. Pozemek je složitý tím, že pod ním vede zatrubněný potok.

puvodni_stav


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu