Levského, polyfunkční dům

Bytový dům místo bývalých jeslí v ulici Levského

Katastr: Modřany
Developer: Rezidence Modřany, s.r.o. / Property House, a.s.
Název projektu: Rezidence Modřany
Web projektu: deco.cz/en/deco-project
Územní plán: SV-F  (více o kódech)
Fáze: vypořádání námitek k územnímu řízení  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

Projekt monitoruje Občanské sdružení Levského.


27.4.2021 Rada MČ podala námitky v územním řízení pro nový dům, jejich odborně sestavený soupis je v příloze usnesení R-118-017-21 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti).

25.2.2020 Rada MČ se odvolala proti odstraněním staré budovy R-064-017-20 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti). Odvolací orgán však povolení demolice dne 13.1.2021 potvrdil.

23.10.2019 Rada MČ nesouhlasí s odstraněním staré budovy R-047-021-19 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

viz1.jpg (zdroj: deco.cz)

5.2.2013 Rada MČ nesouhlasí s projektem budovy, požaduje snížení o 1 patro a navýšení podílu nebytových ploch na 40 % kapacity, R-101-017-13 - předkladatel Eva Tylová (BezPP), starosta Petr Prchal (TOP 09)

12.6.2012 Rada MČ revokuje předchozí usnesení rady a nesouhlasí s vyjímečně přípustným umístěním stavby “Polyfunkční dům Levského”, 75.20.12 - předkladatel Eva Tylová (BezPP), starosta Petr Prchal (TOP 09)

29.9.2011 Rada MČ přijímá usnesení (33.07.11) s dalšími informacemi o tomto projektu, příloha tak obsahuje cennou historii sahající až do roku 1985 - předkladatel František Adámek (ČSSD), starosta František Adámek (ČSSD)

20.7.2011 Rada MČ těsným hlasováním (5 pro, 4 proti) souhlasí s umístění vyjímečně přípustné stavby “Polyfunkční dům Levského”, 22.02.11 - předkladatel Eva Tylová (BezPP), starosta František Adámek (ČSSD). Další informace pak byly přijaty

20.4.2010 Odbor územního plánu Magistrátu hl.m. Prahy vydává změnu kódu z SV-A na SV-F, a umožňuje tím výrazně vyšší zástavbu U0831/2010. Rada Prahy 12 s tímto nesouhlasila (usnesení 109.24.10)


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu