Zástavba vstupu do Modřanské rokle

Zástavba louky u vstupu do Modřanské rokle

Katastr: Modřany
Developer: Jan Bursík
Název projektu: Modřanský dvůr
Územní plán: SO3  (více o kódech)
Fáze: podnět změny územního plánu  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

Na protest proti změně územního plánu jsme vytvořili petici.


Jan Bursík žádá změnu územního plánu z SO3 na VV, aby mohl postavit údajně 4 budovy soukromých škol (mateřskou, základní a gymnázium). Někdy též absurdně projekt přirovnává k Toulcovu dvoru, statku ze 14. století.

viz1.jpg

viz2.jpg


24.9.2020 Zastupitelstvo hl.m. Prahy ve vyjádření na petici potvrdilo, že všechny tři podané podněty na změnu územního plánu byly zamítnuty nebo zastaveny.

9.2019 Majitel podal ještě jeden další podnět na změnu územního plánu, kdy na polovině území ponechává kód SO3, a na polovině VV. Tato změna pak byla magistrátem zamítnuta.

10.10.2019 Zastupitelstvo MČ Praha 12 také nesouhlasí se změnou územního plánu Z-08-011-19

19.6.2019 Majitel podal nový podnět na změnu územního plánu, tentokrát jen na část území. Rada MČ Praha 12 opět jednohlasně schválila nesouhlas se změnou územního plánu R-035-012-19 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

23.5.2019 Zastupitelstvo hl.m. Prahy zamítlo podnět P34/2018 na změnu územního plánu, i díky naší petici, která nakonec měla více než 3500 podpisů (hlasování, Z-7092).

19.6.2018 Zastupitelstvo MČ Praha 12 schválilo nesouhlas se změnou územního plánu, i díky naší petici, která v tu chvíli měla již více než 1600 podpisů (hlasování, str 42).


Připomeňme, že kód územního plánu SO3 je definován takto (zdroj):

SO3 - částečně urbanizované rekreační plochy
Funkční využití:
Zeleň, areály volného času, přírodní koupaliště, otevřené bazény v přírodním prostředí, pobytové louky, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:
Dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
Služební byty, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m² prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Klubová zařízení a služby (související s vymezeným funkčním využitím).


nahupech.jpg


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu