Zimova, bytový dům

Přístavba k panelovému domu v ulici Zimova

Katastr: Kamýk
Developer: JRD
Název projektu: Vital Kamýk (dříve Rezidence Kamýk)
Web projektu: www.jrd.cz/cs/vital-kamyk.html
Počet nadzemních podlaží: 13
Počet bytů: 110
Územní plán: OV  (více o kódech)
Fáze: realizace  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

Projekt monitoruje Sebeobrana sídliště Kamýk.


2.4.2019 Rada MČ uzavřela smouvu s developerem, kde souhlasí se stavbou i přeložkou teplovodu za podmínky rozšíření parkoviště o 36 míst, postavení silnice propojující Zimovu s ulicí Generála Šišky, příspěvku škole Smolkova a rekonstrukce chodníku v zadní části domu Zimova R-022-001-19 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

18.12.2018 Stavební úřad zahajuje územní řízení právě tak, že 15-denní lhůta platná pro některé dotčené subjekty poběží přes vánoční svátky a skončí těsně po Novém roce.

30.5.2016 Rada MČ Praha 12 revokuje předchozí rozhodnutí Rady ze dne 15.4.2014 a souhlasí s prodejem pozemků developerovi R-076-018-16 - předkladatel Michal Pinc (ANO), starostka Daniela Rázková (KDU-ČSL / Změna pro Prahu 12)

viz1.jpg (tuto vizualizaci lze brát jen stěží stoprocentně vážně - velkorysá promenáda by totiž ležela uvnitř sousedního sportovního areálu; zdroj: žádost o informace)

pudorys.jpg (všimněte si na tomto plánku přístavby na severní straně domu, která bude omezovat výhled z bytů stávájícího domu)

puvodni_stav.jpg


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu