Modřanské strojírny

Bytová zástavba zadní části areálu Modřanských strojíren

Katastr: Komořany
Developer: Central Group
Název projektu: Sigma Modřany
Web projektu: www.central-group.cz/page/pripravovane-projekty...
Rok dokončení: 2030
Počet nadzemních podlaží: 3-5
Počet bytů: 850
Jiné funkce: mateřská škola, obchodní parter kolem tramvaje a náměstí
Územní plán: VN  (více o kódech)
Fáze: návrh změny územního plánu  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

14.7.2020 Rada MČ Praha 12 schvaluje smlouvu o spolupráci s developerem, který se tím zavazuje k vybudování 4-třídní školky, darováním pozemků pro tramvajovou trať a finanční příspěvek ve výši 5 milionů Kč. R-80-009-20 - předkladatel Vojtěch Kos (ODS), starosta Jan Adamec (Piráti).

viz1.jpg

28.4.2020 Zastupitelstvo MČ Praha 12 souhlasí se změnami územního plánu na území Komořan (tedy včetně bývalých strojíren), neboť vychází ze zapsané Územní studie Komořan Z-14-007-20 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti).

17.4.2019 Zastupitelstvo MČ Praha 12 nesouhlasí se změnou územního plánu na obytnou zástavbu, neboť aktuálně probíhá zpracování územní studie Komořan Z-05-014-19 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti).


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu