Komunální volby v Praze 12

Budeme vytvářet místo, které je příznivé pro život lidí, zvířat a přírody.

Kandidátní listina

11. Ing. Ivan Štěpka, 30 let, inspektor ochrany ovzduší, bez politické příslušnosti

12. Ing. Ivana Holubová, 59 let, podnikatelka, bez politické příslušnosti

13. Ing. Jan Zemánek, 67 let, mostní inženýr, bez politické příslušnosti

14. Ing. Anton Poprik, 32 let, projektový manažer, Zelení

15. Ing. Jana Soukupová, Ph.D., 52 let, klimatoložka, vysokoškolská pedagožka, Zelení

16. Mgr. Lucie Najmanová, Ph.D., 47 let, vědecká pracovnice, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., bez politické příslušnosti

17. RNDr. Jiří Vávra CSc., 68 let, biolog, autor odborných publikací, bez politické příslušnosti

18. Ing. Pavel Rada, 68 let, konstruktér, chovatel koní, Zelení

19. Mgr. Veronika Oušková, 34 let, botanička, bez politické příslušnosti

20. Bc. Aleš Vymětal, 43 let, grafik, předseda spolku Spojené hlavy, principál sociálního divadla, Zelení

21. Bc. Jan Radil, 34 let, projektový manažer, Zelení

22. Dana Knížová, 56 let, psovod, pracovnice modřanského útulku, bez politické příslušnosti

23. Ing. Jan Vlk Procházka, 37 let, projektový manažer EU fondů, truhlář, kovář, bez politické příslušnosti

24. Denis Anfilov, 51 let, výtvarník, restaurátor, bez politické příslušnosti

25. Olga Gasparovičová, 37 let, podnikatelka, bez politické příslušnosti

26. Mgr. Monika Šístková, 33 let, lektorka angličtiny a hry na piano, dobrovolnice v sociálních službách, bez politické příslušnosti

27. Ing. Pavel Knížek, 38 let, analytik bussiness inteligence, bez politické příslušnosti

28. Petra Soukupová, 23 let, studentka VŠ - lesnictví, bez politické příslušnosti

29. Mgr. Veronika Šubrtová, 32 let, asistentka, členka literárně - hudební skupiny, bez politické příslušnosti

30. Patrik Kupka, 34 let, manažer hotelu, bez politické příslušnosti

31. Mgr. Sandra Šmidlová, 32 let, úřednice, bez politické příslušnosti

32. Mgr. Barbora Vávrová Hanušová, 30 let, ministerský rada, bez politické příslušnosti

33. MgA. Linda Čihařová, 36 let, umělkyně, designérka, bez politické příslušnosti

34. Martina Strejčková, 44 let, dopravní dispečerka, bez politické příslušnosti

35. Bc. Michal Macek, 27 let, produkční, bez politické příslušnosti

Navrhni úpravu