Ing. Ivan Štěpka

Ivan Štěpka (*1988) vystudoval Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze, obor Veřejná správa v zemědělství a v péči o krajinu. Po absolvování studia nastoupil do České inspekce životního prostředí, kde pracuje na pozici Odborný rada – inspektor ochrany ovzduší.

V Praze 12 – na Točné – žije 33 let. Zde a v přilehlém okolí se aktivně snaží především o zachování krajinného rázu. V lokalitách Komořan, Cholupic a Točné podporuje zlepšení veřejné infrastruktury.

Za své působení v politice si oblíbil citát Václava Havla: „Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“

Mezi roky 2018 a 2022 působil na Praze 12 ve funkci předsedy komise pro rozvoj Komořan, Cholupic a Točné. Byl také členem kontrolního výboru.

Navrhni úpravu