Ing. Eva Tylová

Eva Tylová (*12. prosince 1959, Praha) vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Záhy se začala věnovat ochraně životního prostředí. Působila na ministerstvu životního prostředí od pozice referentky po náměstkyni ministra životního prostředí (1998-2002). Jako náměstkyně ministra se angažovala proti těžbě zlata v Mokrsku, kontroverzní dálnicí D3 přes Posázaví, požadovala VŘ na sanaci dioxinových baráků ve Spolaně.

V letech 2003 až 2006 hájila zájmy ochrany přírody jako parlamentní zpravodajka Asociace nevládních organizací Zelený kruh. V letech 2002-2003 a 2008-2010 řídila Českou inspekci životního prostředí. Pod jejím vedením Inspekce připravila podklady o skutečných nákladech na odstranění starých zátěží (cca 30-40 mld. Kč) oproti připravenému předražení zakázky o 30 mld. Kč. Pro nesouhlas se superzakázkou byla ministrem Drobilem odvolána.

V roce 2010 až 2014 působila na Praze 12 jako místostarostka pro ochranu životního prostředí a územní rozvoj. Prosazovala otevřenou a transparentní radnici (např. občané se mohou stát členy komisí rady), zveřejnění nejen smluv, ale i objednávek úřadu atd. Zavedla řadu komunitních a ekologicky zaměřených akcí. Vystupovala proti předimenzovaným developerským projektům. Jako místostarostka iniciovala, aby rada MČ Praha 12 podala žalobu k soudu na neplatnost změny kódu při schvalování změny územního plánu na tzv. Louce Na Šabatce v Komořanech. Soud definitivně nezákonnost schválení změny územního plánu potvrdil. V roce 2014 stála za vznikem koalice Pirátů, Zelených a LES a úspěšně tuto koalici vedla v komunálních volbách v r. 2014.

Založila si blog, kde komentuje developerské kauzy v rámci seriálu “Tady není developerovo”.

Mezi roky 2018 a 2022 působila na Praze 12 jako místostarostka s kompetencí územní rozvoj a životní prostředí. Radnice se tehdy postavila proti naddimenzovaným projektům, kterými developeři chtějí zastavět naše sídliště.

Podařilo se zastavit megalomanský projekt Dvě věže na Kamýku. U dalších pak upravit projekty a získat výhody pro stávající sousedy. Eva připravila správní žalobu na projekt Zelený Kamýk a BD Levského, kterou ale koaliční partneři neodsouhlasili.

Radnice vystoupila např. i proti stavbě bytových domů mezi rodinnými domy a podařilo se jejich zmenšení v ulici Mezihorská, Nesvadbova a dalších. V Cílkově ulici Evy Tylová prosadila do staré budovy úřadu dětské krizové centrum, takže nehrozí prodej investorům. Z její iniciativy nebude zbořen zámeček Nové dvory a zástavba podle územní studie Nové dvory na Praze 12 bude výškou navazovat na okolní zástavbu rodinných domů.

Eva plnila i závazky přírodě. Zeleň ve městě vytváří příjemné mikroklima, proto Praha 12 zabránila zástavbě louky Na Hupech, vysadila více než tisícovku stromů a vysela květnaté louky. Do stavby nové radnice Prahy 12 Eva prosadila akumulační nádrž na zadržování dešťové vody, kterou se nyní zalévají nově vysazené stromy.

Navrhni úpravu