Vývoj developerských projektů od voleb

Vývoj developerských projektů od voleb

Poslední měsíce byly na vývoj developerských projektů poměrně rušné. Zatím jsme v Radě městské části Praha 12 nuceni odborně vypracovávat a podávat negativní stanoviska, když developeři nepočkali na vyjednávání a je zvláštní, že stavební úřad zahajuje územní řízení v termínech, kdy se městská část může vyjádřit jen ztíženě nebo vůbec.

  • Jako první se začal řešit projekt ve Smotlachově ulici (JRD). Stavební úřad zahájil územní řízení několik dní před komunálními volbami, tedy v situaci, kdy se stávající zastupitelstvo k projektu už nemohlo stihnout vyjádřit a bylo jasné, že nové zastupitelstvo se po volbách nemůže včas ustanovit, takže se městská část nemohla řízení účastnit. To kvůli tehdy platné pravomoci zastupitelstva vyjadřovat se k developerským projektům, které na sebe vztáhlo v minulém volebním období, kdy vládla menšinová rada. Proto alespoň jednotliví zastupitelé podepsali nesouhlas a připomínky, a podali je na stavební úřad.

  • Hned druhý den po ustavující schůzi Zastupitelstva Prahy 12, tedy 22.11., bylo zahájeno územní řízení v projektu výstavby dvou věží nad Billou ve Vosátkově ulici (Trigema). Bylo kvůli tomu obratem svoláno nové mimořádné zastupitelstvo. Developer tedy nečekal na jednání s novým vedením radnice, k této schůzce došlo až později v průběhu. Zastupitelstvo 11.12. schválilo nesouhlasné stanovisko (Z-02-003-18) a předalo připomínky k dopracování Radě, která jejich odborně zpracovanou verzi vypracovanou právníkem schválila 20.12 a podala na stavební úřad.

  • Když už to nikdo nečekal, těsně před Vánoci (18.12.) stavební úřad zahájil územní řízení i v dalším projektu společnosti JRD v Zimově ulici. Tedy tak, že 15denní lhůta pro některé dotčené orgány, kterým bylo rozhodnutí doručeno do ruky, vypršela těsně po Novém roce a byla extrémně snížena možnost se seznámit se spisem natož vypracovat kvalitní připomínky. Na tuto skutečnost jsme poukázali a dosáhli jsme toho, že lhůta nám byla prodloužena o 15 dní. Spis jsme nechali ofotit a poskytli účastníkům řízení z řad obyvatel domu v Zimově ulici, protože ti se nemohli se spisem vzhledem k uzavření stavebního odboru v době Vánoc seznámit. Schůzka rady s JRD byla již dříve naplánována na lednový termín.

Rádi bychom se ve vedení radnice s developery scházeli a snažili se předcházet takto vyhroceným situacím, kdy rozpracováváme další a další nesouhlasná stanoviska k předimenzovaným projektům stavěných na sídlištích, kde je již nyní obrovským problémem parkování a s dodatečnou výškovou zástavbou se nedostatek míst jen prohloubí.

Chápeme, že je v současné době velký tlak na stavbu nových bytů, nemůžeme ale tolerovat úplně cokoliv si investoři vysní. Budeme se s nimi snažit vyjednat takové úpravy svých projektů, aby nezhoršovaly komfort bydlení stávajících obyvatel a více do území zapadly. Již v průběhu prosince se vedení radnice sešlo s několika dalšími developery, kteří mají na Praze 12 své zájmy - Skanska (areál bývalého cukrovaru) a Central Group (strojírny a louka Šabatka v Komořanech).

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu