Areál cukrovaru

Zástavba rozsáhlého areálu bývalého cukrovaru

Katastr: Modřany
Developer: Skanska Reality
Název projektu: Cukrkandl
Web projektu: www.modranskycukrovar.cz
Územní plán: SV-F  (více o kódech)
Fáze: závazná stanoviska dotčených úřadů k územnímu řízení  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

11.8.2020 Rada uzavírá dodatek smlouvy se Skanskou, kde se ta zavazuje poskytnout finanční příspěvek ve výši 10 milionů Kč na výstavbu mateřské školy Mydlinky, komunitní prostor (se zázemím) u budoucího náměstí, pozemek pro loděnici a zrekonstruovat křižovatku ulic Generála Šišky a Komořanská (R-83-016-20). Vedle toho souhlasila i s etapizací výstavby (R-83-018-20) s požadavkem na maximalizaci nebytové funkce a projektovou dokumentací první etapy (R-83-017-20) - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

19.5.2018 Otevření Cukrkandlu - cyklokavárna, bikrosová dráha, komunitní zahrada, venkovní posilovna

viz1.jpg

viz1-pohled-z-vlaku.jpg

Projekt bude obsahovat náměstí, víceúčelový prostor pod zastřešenou halou, soukromou 3-třídní školku, pozemek pro loděnici Spartaku Modřany. Přízemí domů při ulici Komořanská budou obsahovat komerční prostory.

viz1-ulice-nova-komoanska.jpg
(zdroj: reality.skanska.cz)

16.4.2018 Rada MČ schválila postoupení původní smlouvy z Neocity na Skansku (R-165-002-18) - předkladatel František Adámek (ČSSD), starosta Milan Maruštík (ANO).

13.2.2018 Prezentace ve Viničním domku zamýšleného komunitního projektu Cukrkandl

10.10.2017 Rada MČ vyjádřila své připomínky ke konceptu rozvoje území (R-150-002-17) - předkladatel František Adámek (ČSSD), starosta Milan Maruštík (ANO).

25.4.2017 Prezentace dvou architektonických studií (viz web) na 2. veřejném plánovacím setkání v Prioru

14.9.2016 1. veřejné plánovací setkání v Prioru

19.9.2013 Schválení změny územního plánu z ZVO-D na SV-F - projednávání změny: Z-1438, grafická část - usnesení ZHMP 31/8, hlasování (ODS, ČSSD, TOP09)

Letecký pohled (zdroj: reality.skanska.cz)

4.10.2008 Rada MČ schválila darovací smlouvu mezi Neocity Group CZ a jejich projektem Neoriviéra, který se týkal celého území cukrovaru (63.18.08, smlouva) - předkladatel Martin Štengl (ČSSD), starosta Petr Hána (ODS).

2005 Provozní budovy cukrovaru byly zbořeny, zůstal jen komín. Cukrovar má i svou stránku na Wikipedii.


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu