Modřanské strojírny (přední část)

bytová zástavba přední části areálu Modřanských strojíren

Katastr: Komořany
Developer: Crestyl
Územní plán: VN  (více o kódech)
Fáze: návrh změny územního plánu  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

Územní studie Komořan plánuje v místě bývalých Modřanských strojíren bytovou zástavbu. Přední část (u hlavní silnice) vlastní nyní společnost Crestyl, zadní část pak Central Group.

2022 Developer ve svých plánech tlačí na to, aby zde byla realizována zástavba s co největším podílem bytové funkce, která se snadněji a rychleji prodává.

uzemni-studie-B.png Výřez výkresu B územní studie Komořan


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu