Sbíráme podpisy pod petici za záchranu louky u Modřanské rokle

Sbíráme podpisy pod petici za záchranu louky u Modřanské rokle

O víkendu začínáme se sběrem podpisů pod petici proti změně územního plánu, která by umožnila zastavění louky „Na Hupech“ pod Modřanskou roklí.

Jsme přesvědčeni, že zástavbou louky by mohlo negativně ovlivnit přírodní památku Modřanské rokle. Za zmínku také stojí fakt, že na louce se nachází i cenná rostlinná a živočišná společenstva.

Louka je i významným oddechovým místem pro občany Prahy 12. Na příštím jednání zastupitelstva MČ Praha 12 dne 9. 5. 2018 podáme návrh, aby zastupitelstvo se změnou nesouhlasilo.

Petice má svou vlastní stránku, kde se dá i stáhnout a vytisknout.

Projednávání změny územního plánu a developerského projektu sledujeme i v sekci Výstavba.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu