Zlochova, bytové domy

Bytová výstavba u fotbalového hřiště SK Modřany

Katastr: Modřany
Developer: Linkin Invest
Název projektu: Rezidence Nové Modřany
Počet nadzemních podlaží: 9
Počet bytů: 171 + 16 služebních
Územní plán: OV-D  (více o kódech)
Fáze: realizace  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

22.4.2021 Zastupitelstvo MČ schvaluje smlouvu, ve které se navíc proti původní smlouvě investor zavazuje vybudovat nová parkovací místa při ulici Nad Zavážkou, pěší propojení tamtéž a darovat pozemek u ulice Komořanská, kde by po vybudování Nové Komořanské mohl vzniknout nový vstup na fotbalové hřiště (Z-20-011-21), po předchozím souhlasu rady (R-115-002-21) - předkladatel Jiří Fremr (ODS), starosta Jan Adamec (Piráti).

9.12.2020 Potvrzení územního a stavebního povolení po odvolání

12.11.2019 Zisk společného územního a stavebního povolení č.j. P12 39343/2019 (zatím nepravomocného, někteří účastníci se odvolali)

20.6.2017 Prezentace projektu v Modřanském biografu

viz2.jpg

viz1.jpg

19.9.2013 Schválení změny územního plánu z SP na OV-D - projednávání změny: Z-1438, grafická část - usnesení ZHMP 31/8, hlasování (ODS, ČSSD, TOP09)

puvodni_stav.jpg


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu