Výtopna u křižovatky Gen. Šišky a Čs.exilu

Výstavba na místě nevyužívané výtopny u křižovatky ulic Generála Šišky a Československého exilu zahrnující vedle bytových domů i hotel s veřejně přístupným krytým bazénem

Katastr: Modřany
Developer: EPH
Název projektu: Přestavba EGC Modřany na polyfunkční objekt
Počet nadzemních podlaží: 8
Plocha: 21 420
Územní plán: SV  (více o kódech)
Fáze: příprava na územní řízení  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

11.5.2023 Konalo se první veřejné participační jednání. Developer, který v mezidobí získal od Prahy pozemky okolo teplárny, deklaroval, že se i nadále chce řídit smlouvou z roku 2019, ačkoli již upustil od záměru vybudovat zde wellness hotel. Na participačním jednáním zazněla jasná podpora pro to, aby zde 25m bazén i přesto byl.

10.10.2019 Rada MČ uzavřela smouvu s developerem o spolupráci, kde souhlasí se stavbou, získává příslib vybudování veřejně přístupného krytého bazénu s minimální dékou 25 m v hotelové části a příspěvek na infrastukturu ve výši 1000 Kč na metr hrubé podlahové plochy bytů v bytové části komplexu (R-045-025-19) - předkladatel Vojtěch Kos (ODS), starosta Jan Adamec (Piráti). V tomto momentu větší část pozemků stále vlastní hl. m. Praha

6.12.2017 Prezentace projektu ve Viničním domku (Prezentace)


vytopna2d.jpg (zdroj: prezentace PT Real Estate z roku 2017)

puvodni_stav.jpg

Další informace o projektu brzy doplníme.


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu