Písková, bytový dům

Bytový dům s malometrážními byty na místě parkoviště vedle kulturního domu v ulici Písková

Katastr: Modřany
Developer: Mobil pohotovost
Název projektu: Bytový dům Písková
Počet nadzemních podlaží: 4
Počet bytů: 25
Počet parkovacích míst: 16+8
Obytná plocha: 1231
Jiné funkce: 1 nebytová jednotka
Územní plán: SV  (více o kódech)
Fáze: vydání územního rozhodnutí  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

11.7.2019 Rada MČ uzavřela smouvu s developerem, kde souhlasí se stavbou a získává příspěvek na infrastukturu ve výši 1000 Kč na metr hrubé podlahové plochy bytů R-035-028-19 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)


viz1.jpg (vizualizace verze ještě před zvýšením počtu parkovacích míst na ulici a přidáním nebytové jednotky)

puvodni_stav.jpg (původní stav, ad-hoc parkoviště)


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu