Mezi Vodami, bytové domy

Sedm bytových domů na místě brownfieldu mezi valem s tramvajovou tratí a valem s železnicí

Katastr: Modřany
Developer: Karlín Group, Horizon Holding
Název projektu: Zahálka (Riverpark Modřany)
Web projektu: www.mojezahalka.cz
Rok dokončení: 2020
Počet nadzemních podlaží: 9 - 12
Počet bytů: 800
Počet parkovacích míst: 1000
Jiné funkce: mateřská školka
Územní plán: OV-H  (více o kódech)
Fáze: realizace  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

viz1.jpg
(první etapa, zdroj: Karlín Group)

2018 zisk stavebních povolení pro stavbu, podchod pod tratí, komunikace, mobilní protipovodňovou ochranu, atd.

24.10.2016 Vydání územního rozhodnutí, nalezeno např. zde

9.11.2015 Developer se zavázal vybudovat mateřskou školku pro 120 dětí a přilehlé dětské hřiště, nový podchod pod železniční tratí, veřejně přístupný park, zrenovuje stávající dešťovou usazovací nádrž. Zavázal se k tomu v darovací smlouvě, která je součástí usnesení rady R-043-011-15 (starostka Rázková).

11.5.2015 Prezentace projektu Riverpark Modřany v Modřanském biografu. U článku s reportáží radnice je i odkaz na prezentaci (PDF) s množstvím vizualizací.

viz2.jpg

viz3.jpg (zdroj: veřejná prezentace Karlín Group)

3.6.2010 Schválení změny územního plánu celého velkého území v okolí projektu, včetně části v Praze 4 - Hodkovičkách (změna Z1497). Schváleno jako usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy 38/51 hlasy ODS (hlasování) .


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu