Mezi Vodami, polyfunkční domy

Zástavba areálu Chirana Modřany

Katastr: Modřany
Developer: KKCG a Thein
Název projektu: Chirana
Územní plán: VN  (více o kódech)
Fáze: zadání změny územního plánu  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

5.4.2022 Rada MČ souhlasí se změnou územního plánu na SV-H (R-168-020-22) za podmínky dojednání příspěvku developera podle magistrátní metodiky, zejména zajištění 4třídní školky, která v lokalitě chybí - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

chirana-viz1.jpg (zdroj: příloha usnesení R-168-020-22)

10.9.2020 Zastupitelstvo hl.m. Prahy schvaluje zadání změny územního plánu na smíšené využití (SV-H) (usnesení ZHMP 19/20). Změna je evidována pod číslem Z3319.

17.4.2019 Zastupitelstvo MČ nesouhlasí se změnou územního plánu na SV-H, požaduje zpracování studie a snížení kódu na hodnotu F. (Z-05-013-19). - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

puvodni-stav.jpg


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu