Belárie, polyfunkční domy

Přestavba vysoké budovy Mikrony na lofty (Vanguard XL) a sousední budovy na klasický bytový dům s 10 patry (Vanguard XS)

Katastr: Modřany
Developer: PSN
Název projektu: Vanguard
Web projektu: vanguardprague.psn.cz
Počet nadzemních podlaží: 14, 9
Územní plán: VN / SV  (více o kódech)
Fáze: návrh změny územního plánu  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

viz1.jpg
(vizualizace obou budov vlevo XS, vpravo XL)

13.6.2019 Rada MČ souhlasí se studií stavby bytového domu Vanguard XS R-32-032-19. Stavba má dole 5 pater garáží (z toho 2 podzemní, sloužící i pro budovu XL, a dále 6 pater bytů) - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

viz2.jpg
(model obou budov vlevo XS, vpravo XL)

16.9.2014 Zastupitelstvo MČ souhlasí se změnou územního plánu z VN na SV pouze na západní části pozemku (tedy jen pod budovou Mikrony) Z-32-008-14 - starosta Petr Prchal (TOP 09)

puvodni_stav.jpg


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu