Rodinné domy poblíž ulice Revoluce

Zástavba těsně na hranici lesa, fakticky v lese

Katastr: Komořany
Developer: Proinvex
Územní plán: OB-A  (více o kódech)
Fáze: příprava na územní řízení  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

Projekt monitoruje Spolek Pro Komořany.


13.12.2023 Odvolací orgán na základě odvolání ruší vydané stavební povolení a vrací projednání zpět. Průběh řízení ale přinesl překvapivý a nestandardní tah starosty Prahy 12, stavebníkova spolustraníka v ODS, Vojtěcha Kose. Ten do odvolacího řízení bez jakéhokoli posvěcení od rady či smlouvy o spolupráci zaslal dopis deklarující spolupráci Prahy 12 se stavebníkem, formulovaný přesně tak, jak jeho kolega potřeboval. Výsledek řízení se jim ale zvrátit nepodařilo.

21.9.2021 Rada městské části Praha 12 nesouhlasí s tímto záměrem a podává odvolání k tomuto projektu, zejména kvůli nesouladu s územní studii Komořan - R-138-010-21- předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

Hlasování R-138-010-21 (odvolání)
StranaProProtiZdržel seNepřítomen
Piráti 3 0 0 0
ODS 0 1 2 0
TOP 09 3 0 0 0

Vlastníkem investorské firmy Proinvex s.r.o., je Tomáš Vavřinec, zastupitel ODS na Praze 7.

viz1.jpg

23.2.2016 Zastupitelstvo nesouhlasí se změnou územního plánu obytné části a zeleně na obytnou s kódem C (OB-C) - Z-11-007-16 - starostka Daniela Rázková (Změna pro Prahu 12)

puvodni_stav.jpg (původní stav)


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu