Ve Lhotce, bytový dům

Developer plánuje místo starého zanedbané nízkopodlažního kotelny postavit 12patrový dům, který bude navazovat na sousední panelový dům.

Katastr: Kamýk
Developer: Lhotka Living a.s.
Název projektu: Bytový dům Ve Lhotce
Web projektu: lhotkaliving.cz
Počet nadzemních podlaží: 12
Počet bytů: 53
Počet parkovacích míst: 57
Územní plán: OV  (více o kódech)
Fáze: realizace  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace


Volební období 2018-2022, koalice Piráti + ODS + TOP09

3.5.2022 Rada MČ Praha 12 schvaluje smlouvu o spolupráci spočívající v závazku developera rekonstruovat dětské hřiště mezi ulicemi Zárubova a Seidlova (R-172-019-22) - předkladatel Vojtěch Kos (ODS), starosta Jan Adamec (Piráti)


Volební období 2014-2018, koalice ANO + ČSSD

9.8.2018 Projekt získává stavební povolení (Čj: P12 16639/2017 OVY).


Volební období 2010-2014, koalice TOP09 + Změna pro Prahu 12

26.11.2013 Rada souhlasí s projektem (R-139-006-13) za zisku finančních nebo nefinančních plnění ve výši 2,88 mil Kč - předkladatelky Hana Jandová (TOP 09) a Daniela Rázková (Změna pro P12), starosta Petr Prchal (TOP 09)

30.10.2013 Projekt získává územní povolení (Čj: P12 25409/2013 OVY).

10.9.2013 Rada nesouhlasí s projektem (R-130-003-13) z důvodu nedořešeného negativního vlivu stavby na dopravu v klidu - předkladatel Eva Tylová (Změna pro P12), starosta Petr Prchal (TOP 09)

viz1.jpg

viz2.jpg


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu