Pavlíkova, polyfunkční dům

Převážně bytový dům na místě kotelny u ulice Novodvorská

Katastr: Kamýk
Developer: PT Real Estate
Počet nadzemních podlaží: 12
Počet bytů: 136
Jiné funkce: samoobsluha
Územní plán: SV  (více o kódech)
Fáze: příprava na územní řízení  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

Projekt monitoruje Sebeobrana sídliště Kamýk.


20.11.2020 Projektu se týká schválená Územní studie sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš, která se dá najít na webu magistrátu. Zastupitelstvo městské části Praha 12 se k ní vyjadřovalo 27.11.2019 usnesením Z-10-010-19. Studie zde počítá s šestipodlažní budovou ve tvaru písmena E, jejíž tři křídla směrem k sídlišti mají výšku jen 4 podlaží.

6.12.2017 Prezentace projektu ve Viničním domku (Prezentace)

viz1.jpg (zdroj: prenetace PT Real Estate)

puvodni_stav.jpg


Další informace o projektu brzy doplníme.


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu