Rodinné domy na polích kolem Cholupic

V roce 2008 byla představena urbanistická studie zastavění Cholupic

Katastr: Cholupice
Územní plán: OP / OB-A  (více o kódech)
Fáze: realizace  (více o fázích)
změna úz. plánuúzemní řízenístavební řízenírealizace

28.4.2020 Zastupitelstvo MČ jednomyslně nesouhlasí se podnětem na změnu územního plánu na pozemcích mezi Cholupicemi a Cholupickým vrchem Z-14-006-20 - předkladatel Eva Tylová (Piráti), starosta Jan Adamec (Piráti)

Další výstavba v Cholupicích je pozastavena z důvodu nedostatečné kapacity kanalizace.

V roce 2008 byla firmou MCA, a.s. představena urbanistická studie zastavění Cholupic, která se setkala v velkým nesouhlasem. Od té doby se mnohé změnilo. Byly vystavěny rodinné domy při ulici Pochýšská směrem k Hornocholupické, které neodpovídají této studii. Záměr vlastníka zastavět pole kolem Cholupic však trvá.

studie2008.jpg
(zdroj: praha12.cz)


Piráti o rozvoji Prahy - bydlení dostupné pro všechny

Pražané v současné době čelí prudkému nárůstu cen nájemního i vlastnického bydlení. Trend nárůstu cen za bydlení je důsledkem nezvládnutého politického a administrativního řízení bytové politiky ze strany státu, magistrátu i některých městských částí. Ve volebním období 2018 - 2022 chceme učinit kroky potřebné pro zastavení tohoto trendu.
  • Naplánujeme dlouhodobou strategii rozvoje města, která přetrvá více než jedno volební období. Město musí mít vlastní představu a záměr. Je zcela nezbytné, aby město při jednání s developery mělo k dispozici potřebné nástroje, tj. jasné a čitelné strategie, které stanoví limity, a ukážou příležitosti pro další výstavbu. Občané se budou na tvorbě plánů přímo podílet. Developeři již nebudou moci stavět na přelidněných sídlištích, kde chybí obchody, doktoři a školky.
  • Zpracujeme ucelenou koncepci přeměny brownfieldů. Nedostatečně využívané nemovitosti jsou příležitostí pro ozdravění Prahy parky a zástavbou ve vnitřním městě. Koncepce bude založena na modelu sociální koheze: nové byty a nebytové prostory nesmí být určeny výhradně těm nejmajetnějším, ale i nižší a střední třídě.
  • Zajistíme, aby se devolopeři podíleli na nákladech na infrastrukturu v nově budovaných částech města. Dnes developer shrábne všechny zisky a náklady platí město. Změny územního plánu jsou někdy nutné, ale je třeba, aby byly výhodné hlavně pro občany města. Česká pirátská strana

Více informací o tomto projektu naleznete na webu praha12.pirati.cz

Navrhni úpravu