Ing. Pavel Knížek

Pavel Knížek (*26.4.1980) pochází z Desné v Jizerských horách, od roku 2006 bydlí v Praze.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor podniková ekonomie a management.

Pracoval na pozicích: finanční analytik, finanční controllor. Nyní je vedoucím oddělení Business Itelligence v české obchodní firmě.

Navrhni úpravu