Věžáky na Sázavě jsou zpět - občané však přinutili nové vedení vyjádřit nesouhlas

Věžáky na Sázavě jsou zpět - občané však přinutili nové vedení vyjádřit nesouhlas

Díky zájmu občanů a s přispěním Pirátů zastupitelé MČ Praha 12 na svém prosincovém zasedání projednali další budoucnost zástavby v okolí obchodního centra Sázava. Výsledkem je dobrá zpráva. Zastupitelstvo s věžáky významně narušujícími stabilizované území vyslovilo nesouhlas. A zavázalo starostu a radu proti zástavbě zabojovat.

“Developer, který se svým záměrem neuspěl už v minulém volebním období, kdy radu vedli Piráti, a dokonce ani v tom předminulém, letos v prosinci svůj projekt tří domů včetně jedenáctipatrového věžáku chvíli po nástupu nové rady vedené ODS znovu oživil,” upozorňuje Jan Adamec, bývalý starosta městské části. Právě jeho rada při plánování zástavby na Dvanáctce vždy úzce diskutovala s občany a do svých rozhodnutí promítala hlavně zájmy místních. Stavba věžáků namísto OC Sázava by bezprostředně ovlivnila kvalitu bydlení a tím i života v okolí ulic Rilská, Angelovova, Poljanovova a dalších.

“Za Piráty jsme obratem upozornili místní obyvatele a jsme rádi a velmi jim za to děkujeme, že na zastupitelstvo dorazili a nebáli se vystoupit. Rada sice navrhla bod zařadit a projednat, ale až díky jasně vyjádřenému nesouhlasu místních, kteří radu interpelovali, si starosta i další uvědomili, o jak zásadní zásah do území by se jednalo. I díky vystoupení občanů se tak po více než hodinové diskusi podařilo jasnou většinou zastupitelstva odhlasovat nekompromisní nesouhlas zastupitelstva s projektem. A navíc byl námi nový starosta a rada zavázáni se za občany v řízení postavit,” popsala dění zastupitelka Pirátů Eva Tylová a přidala poděkování občanům.

Developer Fisolta objekt Sázavy vlastní řadu let a má zájem v místě stavět. Už roku 2017 u tehdejší rady ale neuspěl, zejm. s výškou plánovaných staveb. Rada Jana Adamce (Piráti) pak o dva roky později podporovala odkup hlavním městem, aby se zachovalo centrum služeb pro okolní obyvatele i přirozené centrum celé přilehlé oblasti. Více v sekci Výstavba.

“Jedná se jednoduše o další pokus rozbít tzv. stabilizované území v sídlišti předimenzovanou zástavbou. Což je jednoduše nepřijatelné. Sídliště mají téměř 40 let svůj přehledný krajinný ráz a prostorové vlastnosti jako skvělou pěší průchodnost a dostupnost obchodů i škol a taky dostatek zeleně. Nejsou ale nafukovací a například kapacita škol i další infrastruktury je v tuhle chvíli v lokalitě na hraně nebo dokonce spíš už za hranou. Jakékoli vysokopodlažní budovy navíc by tento urbanistický celek prostě zničily,” shrnuje Michal Macek, místopředseda pražských Pirátů a zastupitel bydlící právě u Sázavy.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu