Kdo je odpovědný za současný rozvoj Prahy 12?

31. 08. 2018
Kdo je odpovědný za současný rozvoj Prahy 12?
Kdo je odpovědný za současný rozvoj Prahy 12?

Územní rozvoj, územní plánování, územní a stavební řízení jsou pojmy, které jsou jasně definovány a mají své zákonitosti. Jsou to činnosti, které se přímo dotýkají každého z nás a ovlivňují naše životy na mnoho desítek let dopředu. A jak se s územním rozvojem vypořádává současné vedení městské části Praha 12 vedené ANO a ČSSD?

Jedním z vodítek může být dokument přijatý Radou městské části Prahy 12 ze dne 5. 3. 2018, kdy se rada “vypořádala” s aktuálními prioritami pro rok 2018 navržených komunitním plánováním v rámci procesu Místní Agendy 21. Celý dokument si můžete prohlédnout na webu. Je vidět, že územní rozvoj v lidech rezonuje, protože 6 z 10 bodů se dotýká tohoto tématu. Celý text dokumentu je veden v jednom duchu a odkrývá neschopnost (možná spíše všehoschopnost) a nekompetentnost současného vedení radnice. Rozeberme si tedy bod za bodem:

1. Ukončit zástavbu zelených ploch

Rada uvede obsah svého Programového prohlášení a hlas občanů bere jako podporu svých “dobrých” rozhodnutí. Na pozemcích městské části žádnou výstavbu neplánuje a zakázat výstavbu na pozemcích jiných investorů nemůže s odkazem na zákony a územní plán. Na zákony a územní plán se pak dokument odkazuje mnohokrát.

Jako neprofesionální a nekompetentní vyjádření je nutné považovat toto “vypořádání”.

“Je třeba také dodat, že nejvýznamnějším nástrojem pro určení využití území je územní plán (do budoucna Metropolitní plán hl. města Prahy), o kterém rozhoduje hlavní město Praha a nikoli městská část.”

Za územní rozvoj městské části je zodpovědný František Adámek (ČSSD), který byl a je plně zodpovědný za mnoho developerských projektů, které začínají změnou územního plánu a pokračují přes územní řízení až po stavební řízení. Adámek je plně kompetentní na všech úrovních územního rozvoje. Na městské části prosazuje zájmy developerů, jako je Rosen a Rovenský, Central Group či Skanska.

Lobbistické aktivity, směřující k prosazení zájmů stavebních skupin realizuje na úrovni Zastupitelstva hl. města Prahy a nakonec na celostátní úrovni úspěšně prosadil změny zákonů. Nenechme se ale zmást, takových pánů Adámků chodí po Praze hodně a na Praze 12 je několik dalších osob a firem, které pracují dle stejných principů a používají stejné “noty”.

V bodě č. 1 rada dala jasně najevo, že není ochotna převzít za územní rozvoj odpovědnost v duchu “Já nic, to oni”.

2. Nezastavovat sídliště

Rada uvádí, že v rámci svých kompetencí a možností bude prosazovat urbanisticky citlivý a hlavně koncepční rozvoj. Bude aktivně podporovat informovanost veřejnosti o připravovaných investičních záměrech. Dále uvádí, jak samospráva bude proaktivně napomáhat.

Na začátku “vypořádání” tohoto bodu se dozvíme že Rada městské části bude postupovat v rozsahu svých kompetencí (občan očekává, že jsou bezbřehé). A na konci bodu uvede, že její kompetence jsou omezeny pouze na námitky a připomínky.

Pravdou je, že městská část Praha 12 nemá žádný podklad, ze kterého by mohl proklamovaný citlivý a koncepční územní rozvoj vycházet. Plány předchozích politických garnitur jsou buď “ztracené” a nebo se přemístili do archivů a z nových plánů se citlivě a koncepčně provádí jedna územní studie Komořan.

Další plánovaná územní studie Kamýku již probíhá pod taktovkou hesla občané, nemluvte nám do toho, zvolili jste si nás a my naši práci umíme nejlépe (i když já nic, to oni). Stavební úřad opakovaně porušuje stavební předpisy, a změny územního plánu si developeři ve shodě s lidmi, kteří hájí jejich zájmy, vysvětlují vždy tak, jak jim to zrovna vyhovuje.

3. Nezvyšovat obchodní centra (Rilská)

Stejná píseň. “To my ne, to ti ostatní”. Radní zapomněli, že i magistrátní zastupitelé byli voleni občany Prahy 12. Pan Adámek si zřejmě neuvědomil, že když se jednalo o louku Šabatku v Komořanech, nebo pozemky pánů Rosena a Rovenského, tak jako poslanec a radní Prahy 12 volně “poletoval” (jako motýl Emanuel) po zastupitelském magistrátním sále a spolu s Karlem Březinou (pravomocně odsouzeným politikem ČSSD, kvůli kterému se měnil jednací řád) a úkolovali volené zastupitele napříč politickým spektrem. A povedlo se územní plán změnit? Povedlo. Ve vypořádání se také nehovoří o možnostech vytvářet přiměřený tlak na lidi jako je Jan Slezák (ČSSD, předseda Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP, viz celý seznam), nebo lobbovat u Ing. Martina Čemuse (ředitele odboru územního rozvoje).

4. Nezahušťovat, kde není infrastruktura

Rada se opět kryje prohlášením. To my ne, to hlavní město Praha. Tak jak je uvedeno v bodě 3. Změna územního plánu je proces a městská část je jedním z podstatných hybatelů tohoto procesu. Zákony ani předpisy však nezaručí to, že se projekt posune z bodu A do bodu B. Vždy to jsou lidé, kdo věci posouvají.

Jako příklad si vezměme jednu z posledních žádostí o změnu územního plánu a to změnu na pozemcích Chirany, která je v fázi podnětu. Městská část je prvním subjektem, který se k danému podnětu má vyjádřit (viz proces změny). A jak probíhal v praxi “citlivý a hlavně odborný rozvoj území, který bude v zájmu obyvatel a zajištění občanské vybavenosti a služeb”? Lenka Vedralová (předsedkyně komise pro územní rozvoj a radní za dopravu zvolená za ANO) po prezentaci zástupce vlastníka pozemku natvrdo oznámila komisi, že bude souhlasné stanovisko a je třeba definovat, za jakých podmínek se žádosti vyhoví. Žádný citlivý a odborný rozvoj území se nekonal, prostě souhlas. Poté, co část členů komise pro územní rozvoj oznámila, že se jedná o významný krok a že městská část nemá dostatek pozemků pro rozvoj podnikání a pracovních míst, se bod “operativně” přesunul na další jednání, které bylo ve stejném duchu (zápis). Ano, takto probíhá územní rozvoj na Praze 12.

Dalším příkladem “citlivého a odborného rozvoje území” je projekt Cukrovaru, který bude obsahovat 95 % bytové funkce, i když v územním plánu je definován kód SV (viz popis kódů), kde ani jedna z funkcí nesmí přesáhnout 60 % vymezeného území. Za účasti zastupitelů Prahy 12, zastupitelů hl. města Prahy a stavebního úřadu byl ve své podstatě téměř každý projekt realizovaný na pozemcích SV buď řádně či dodatečně schválen pro užití pouze jedné funkce, a to bytové. A je tu ještě finta s ateliéry, které jsou v projektu vedeny jako nebytové, ale v realitě se v nich bydlí.

Výsledkem je opět více obyvatel bez infrastruktury. Až se opět radní budou divit, proč Modřany nežijí ráno, přes poledne a večer, tak toto je jeden z momentů, kdy lidé, kteří na Praze 12 bydlí, pracují v jiných částech města. Radnice a státní správa nepodporuje rozvoj podnikatelských míst a tím zhoršuje situaci, která bude gradovat po dostavbě bytů pro cca 20 000 osob. Ano, tolik jich naši zástupci lidu naplánovali.

Body 5 a 6 se přímo netýkají územního rozvoje

7. Multifunkční sportovní hala pod správou MČ Praha 12 + bazén

Je třeba vnímat za jakých okolností vzniká místní Agenda 21. V Prioru se sejde 70 - 100 lidí s tím, že třetinu až polovinu osazenstva tvoří politici a zaměstnanci úřadu. Je tak možné do bodů propašovat svá témata. A kdo by byl proti sportovní hale s bazénem? A rada toto splní. A jak to provede? Už proběhla prezentace Pražské teplárenské, která na křižovatce Generála Šišky a Československého exilu vlastní červené objekty, které bude chtít změnit na hotel s bazénem :-) a hlavně obytné domy. Akorát to má malý háček a to že pozemky okolo budov patří hl. m. Praze. Budou se tedy prodávat? A kdo je architektem Pražské teplárenské? Pan arch. Veselý a společnost Loxia. Ta Loxia, která navrhla “Novou radnici” a zastupuje Jana Bursíka u změny územního plánu na louce na Hupech.

Body 8 a 9 se přímo netýkají územního rozvoje

10. Dotažení výstavby a zprovoznění státního pobytového zařízení pro seniory

Toto je jediný bod, který je možné považovat za dobře odvedenou práci. I když na ni opět byla najata konzultační firma, která v podlimitní zakázce bez výběrového řízení zpracovala studii, která v prvním stupni byla směřována na stavbu zařízení v režii soukromé firmy, které by se prodal pozemek 4× větší než je plánovaná kapacita zařízení. Dále je třeba zmínit “inovativní” způsob zadávání veřejné zakázky Design and Build, který si současné vedení radnice oblíbilo a provázejí ho podlimitně vypisovaná výběrová řízení pro předem vybrané účastníky na poradenské firmy.


A jak územní rozvoj vidí Piráti? Jak jsme již v úvodu zmínili, územní rozvoj je jedním z hlavních hybatelů kvality života lidí. Územní rozvoj ovlivňuje naše životy na desítky let dopředu a je tedy potřeba plánovat a hledat nejlepší řešení, pro dané území a to i s ohledem na blízkou budoucnost, kdy dojde k mnoha podstatným změnám ve fungování města. Inspirací je mnoho.

  • Jan Gehl, světoznámí architekt a propagátor lidského rozměru pro města například pro Prahu zpracoval “zlidštění” dálnice, kterou jsme si vybudovali uprostřed města v podobě Wilsonovi, Legerovi a Sokolské ulice (viz články na Echo 24 a Deník)
  • Unit Architekti, kteří vzešli z férové soutěže prezentují názor na sídlištní zástavbu
  • Příklad revitalizace budov sídliště Jarov
  • Je inspirativní, že pro malé středočeské obce je vypsána soutěž na stavbu nové školy a vyhraje ji kanadská firma, která je jednou ze 108. Kolik firem soutěžilo novou radnici za 500 mil. Kč? Slovy pět.
Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu