Krize školních kapacit a privatizace školství na Praze 12

Krize školních kapacit a privatizace školství na Praze 12

V Praze 12 se projevuje nedostatek míst ve školách způsobený rozsáhlou bytovou výstavbou a špatným plánováním návazné infrastruktury. Tento problém je důsledkem rozhodnutí politiků, kteří nebrali v úvahu potřebu školských kapacit při plánování výstavby, a ještě kontroverznějších pronájmů a prodejů školských budov v minulosti.

Privatizace preferovaná zejména ODS přechází i do sféry školství. Vloni Praha 12 pronajala část pozemku u ZŠ Písnická pro novou soukromou základní školu místo toho, aby na tomto pozemku umožnila rozšíření buď samotné ZŠ Písnická nebo tamějšího gymnázia zřízeného hlavním městem. Podle studie iniciované Piráty v minulém volebním období na hlavním městě a realizované Institutem plánování a rozvoje (IPR) v Praze 12 stále chybí 1 400 míst odborných středních škol a gymnázií.

“Kapacita 600 míst by se dala postavit na volném pozemku při ulici Čs. exilu u zastávky Družná. Dosud bylo vedení Prahy 12 při jednáních o zřízení této školy poměrně neaktivní, proto jsem sám z pozice předsedy magistrátního výboru pro výchovu a vzdělávání takovou schůzku s klíčovými lidmi na hlavním městě Praze a Praze 12 inicioval,” říká zastupitel Jiří Brůžek.

Privatizace škol vede k segregaci a nerovnostem. Je důležité, aby městská část a město hledali řešení, která zajistí dostatečnou kapacitu škol a udrží vzdělávání jako veřejnou službu dostupnou pro všechny. Řešení vyžaduje investice do stávajících i nových školních zařízení. V době, kdy Praha 12 usiluje o udržení statusu města krátkých vzdáleností a kvalitního života, je tento problém prioritou, která vyžaduje pozornost a spolupráci politiků napříč politickým spektrem.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu