Komise školství: chceme na území Prahy 12 novou střední školu

Komise školství: chceme na území Prahy 12 novou střední školu

Komise školství doporučuje svým usnesením radnímu Prchalovi, aby kontaktoval radního pro školství hl. m. Prahy ohledně možnosti umístění střední školy na území Prahy 12. Usnesení bylo iniciováno na základě mého návrhu, jakožto stálého člena komise. Na Praze 12 chybí více jak 1200 míst na středních školách a zvýšený zájem o všeobecné vzdělávání by měl dát za vznik gymnáziu na některém z volných pozemků.

“Radního pro školství Klecandu jsem již ohledně umístění střední školy na Praze 12 několikrát informoval, ale zatím bez konkrétního výsledku,” uvedl radní Prchal na zasedání komise školství, které se uskutečnilo 27. června v prostorách MŠ Tyršovka.

Praha 12 dlouhodobě trpí nedostatkem mladých lidí pobývajících na území naší městské části. Není divu, když se u nás nachází pouze jedno veřejné gymnázium, a to konkrétně v Písnické ulici, doplněné problémem nedostatečného volnočasového vyžití pro mladé lidi. Kapacity sice částečně pokrývají i další střední školy, které jsou však zřizovány soukromými subjekty. I když střední školy zřizuje především Hlavní město Praha, i tak se jakákoliv střední škola podílí na kvalitě života v dané oblasti. Pro mladé lidi chybí na naší městské části nejen kvalitní vzdělávání, ale i kulturní a volnočasové vyžití. Stačí se podívat na program kulturních center na území Prahy 12.

A jak by se tento stav dal zlepšit? Aby bylo možné přitáhnout mladé lidi na Prahu 12, která je v některých svých částech především sídlištní zástavbou, kde chybí střední škola formou gymnázia, je zapotřebí zlepšit dostupnost kvalitního vzdělání a poskytnout jim rozmanité možnosti volného času. Prvním krokem by mělo být právě zřízení nové střední školy, která by odpovídala potřebám mladým obyvatelům této městské části. Tím by se zajistilo, že mladí lidé nemusí dojíždět do jiných částí Prahy za vzděláním. Nová střední škola by měla nabízet vysokou kvalitu vzdělání a široký výběr studijních oborů především všeobecného vzdělávání.

Kromě toho je důležité také zajistit dostatečné kulturní a volnočasové vyžití. Místní kulturní centra by měla nabízet různé aktivity a programy, které osloví mladé lidi (tím narážíme například na téměř úplnou absenci kulturního centra v oblasti Kamýku). To může zahrnovat koncerty, divadelní představení, letní kina, workshopy, sportovní aktivity nebo různé společenské akce. Důležité je vytvořit prostředí, které mladým lidem umožní rozvíjet své zájmy a potenciál – jako třeba moderní knihovna nebo moderní eventové prostředí.

Zároveň je vhodné podporovat spolupráci se soukromými subjekty, které mohou přispět k obohacení nabídky volnočasových a neformálních aktivit. To může zahrnovat spolupráci s místními sportovními kluby, uměleckými organizacemi, neziskovými organizacemi nebo dalšími institucemi, které se zaměřují na zájmy mladých lidí. Důležité je vytvořit prostředí, které je atraktivní a podporuje rozvoj mladých lidí v různých oblastech.

Co dále jsme projednávali na školské komisi Prahy 12? Radní Prchal informoval o postupu stavebních prací v MŠ Mydlinky, záměru zřízení samostatné ZŠ Montessori rozdělením současné ZŠ a MŠ Na Beránku, které jsme jako komise podpořili, věnovali jsme se ale i ukrajinským uprchlíkům nebo kapacitám mateřských a základních škol.

Další detaily naleznete v konkrétním zápisu, případně se mi ozvěte s konkrétními dotazy buď na můj e-mail jakub.rychly@pirati.cz nebo mi rovnou volejte +420 773 319 015. Tématu kapacit základních a středních škol a samotné kvality vzdělávání se věnuje i náš zastupitel a místopředseda Jiří Brůžek.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu