Pražští radní ODS, TOP09 a STAN chtějí stavbu Dvou věží na Kamýku

Pražští radní ODS, TOP09 a STAN chtějí stavbu Dvou věží na Kamýku

Pražští radní měli na zasedání rady možnost ovlivnit výstavbu Dvou věží na Kamýku místo bývalé Billy ve Vosátkově společnosti Trigema. Ta pro stavbu ve velikosti 14 a 9 pater potřebuje souhlas Magistrátu s kotvením, věcná břemena k sítím a nájem staveniště.

Návrh na nesouhlas z důvodu nepřiměřenosti stavby ve stabilizovaném území předložil Pirátský radní pro majetek Adam Zábranský. Dal tak za pravdu místním občanům, kteří se na Magistrát obrátili s peticí. Návrh nesouhlasu podpořili však jen radní za Piráty.

Radní Hlaváček (STAN) odpovědný za územní rozvoj předložil jako protinávrh souhlas s žádostí developera. Rada následně tedy souhlas udělila bez hlasů Pirátů. Dveře pro tento souhlas otevřelo již zastupitelstvo MČ Praha 12 na jednání v dubnu, kdy stávající koalice (ODS, TOP 09, ANO) za podpory 2 zastupitelů za ČSSD a KSČM schválila nevýhodnou smlouvu s developerem. Zastupitelé za Piráty byli již tehdy, jako po několik posledních let, zásadně proti.

V předchozím volebním období naše místostarostka pro územní rozvoj Eva Tylová společně s jejími pirátskými kolegy v radě vč. starosty Jana Adamce prosadila v zastupitelstvu opakovaně nesouhlas s touto nadměrnou stavbou. Na její podnět byla definitivně Ministerstvem pro místní rozvoj zamítnuta výstavba Dvou věží v podobě 18 a 15 pater jako nepřijatelná pro stabilizované území.


Po volbách se však nové vedení ODS, TOP 09 a ANO postavilo na stranu developera. Stejně jako dalším developerům zde nová rada svým jednání dává zřetelný signál k zastavování sídlišť mnohopodlažními stavbami na místě nízkopodlažních budov veřejné vybavenosti. O tom, proč je to v tomto území zásadně špatně si můžete přečíst více v článku našeho zastupitele Michala Macka.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu