Otevřený dopis koaličním zastupitelům – PRIOR

Otevřený dopis koaličním zastupitelům – PRIOR

Vážená kolegyně, vážený kolego,
jako zástupci opozice na Praze 12 se na každého a každou z Vás obracíme jako na zástupce radniční koalice tímto otevřeným dopisem. Moc děkujeme, že mu věnujete 2 minuty čtení a následně delší chvíli k zamyšlení.

Tuto středu, 22. února, budeme na mimořádném zasedání zastupitelstva rozhodovat o podobě centra naší městské části na dlouhá desetiletí dopředu.

V uplynulých měsících a letech vyústilo soustředěné úsilí několika městských rad o revitalizaci objektu obchodního centra PRIOR v právě dokončenou podobu návrhu koncesní smlouvy. Ta ve své podstatě především říká, že objekt zůstane v majetku městské části, na 50 let bude pronajat koncesionáři a celý objekt bude revitalizován dle návrhu takového koncesionáře. Toto řešení vnímáme jako realistické a vhodné.

Ve středu bychom měli však již přímo rozhodnout o v tuto chvíli vysoutěžené podobě projektu či projektů, která vzešla ze soutěžního dialogu s několika málo uchazeči. Její návrh byl v minulých dnech představen nejprve zastupitelům a následně též veřejnosti, za což děkujeme.

Představený návrh nelze bohužel shrnout jinak, než že díky příliš volně nastaveným limitům ploch funkcí jsme získali na první pohled obyčejnou bytovku. Ta území nerozvine, místo toho jej zatíží potřebami obyvatel nových cca dvou stovek bytů a nekvalitní architekturou neodpovídající městskému centru moderní, rozvíjející se rezidenční čtvrti.

Tento návrh proto nemůžeme svými hlasy na zastupitelstvu podpořit. A rádi bychom Vás poprosili, abyste jej též pro tuto chvíli nepodpořili. Jako zastupitelce/zastupiteli s přístupem k neveřejným informacím o soutěži je Vám známý zákonný důvod pro možné zrušení soutěže bez návazných sankcí. Podobně jako my jistě cítíte, že obavy obyvatel o zhoršení kvality místa, jakýsi územní rozpad namísto územního rozvoje, jsou vzhledem k parametrům a vizualizacím projektu oprávněné.


Koalice, které jste členem či členkou, se opírá o většinu jednoho hlasu v zastupitelstvu. Snad i Vy cítíte, že taková těsná většina by neměla na sílu prohlasovávat návrh, který na desetiletí dopředu vtiskne tvář možná nejdůležitější části Modřan, tedy samotnému srdci celé Prahy 12.

Obracíme se na Vás tedy s výše uvedenou prosbou: Nehlasujte pro představený návrh. A umožněte tak radě městské části v následujících měsících využít získané know-how ze soutěžního dialogu a hotovou podobu návrhu koncesní smlouvy. Pro přípravu nové, lépe obsazené soutěže o návrh podoby nástupce současného PRIORu. V ideálním případě navíc doplněné o urbanistickou studii.

Stojí to za to, dobré řešení, jak věříme, existuje. Rádi Vaši koalici při následném hlasování o něm podpoříme.

S úctou Vaši Piráti Praha 12

Mgr. Jan Adamec
Ing. Eva Tylová
Jiří Brůžek
Bc. Michal Macek
Václav Šístek
Mgr. Petri Mališů
Ing. Ivan Štěpka
Ing. Matěj Mlčoch

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu