Piráti věnují Točné pozornost

Piráti věnují Točné pozornost

Jako obyvatel Točné úvodem musím uznat, že zdaleka ne vše je v této okrajové části ideální. Minulá zastupitelstva i vedení radnice často ponechávaly tuto část Prahy 12 na okraji zájmu. V nedávném čísle Novin Prahy 12 se pak pan opoziční zastupitel, doktor Philipp, sugestivně ptal, kdy tedy bude věnována točenským problémům pozornost. Přejděme, že otázka přichází od pravidelného člena zastupitelstva od roku 1994, z toho v několika obdobích člena Rady a naposledy v minulém období po dva roky člena tehdejší koalice.

A pojďme ji za koalici Pirátů s podporou Zelených, ODS a TOP 09 zodpovědět:

Na červnovém zastupitelstvu byly Radou předloženy a zastupitelstvem schváleny materiály, které významně pomohou s odkanalizováním některých problematických lokalit na Točné (narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům s duplicitním zápisem v katastru).

Městská část také uspěla u městského soudu, a konečně může dojít k nabytí vlastnického práva v části ulice Ke Spálence. Na dubnovém zastupitelstvu byla schválena darovací smlouva k pozemkům při ulici Votrubova.

Za velký úspěch považuji schválení kupní smlouvy na pozemky, které jsou nutné pro rekonstrukci točenského náměstí, včetně rozšíření komunikací Branišovská a Hrazanská z důvodu vybudování chodníků.

V neposlední řadě je třeba zmínit schválení další kupní smlouvy, tentokrát na pozemek určený pro obratiště autobusů mimo centrum obce. Centrum Točné má také po letech, kdy bylo opakováno, že to není možné, nový přechod pro chodce.

Závěrem ještě komentář týkající se zvýšení daně z nemovitosti. Na 7. zasedání zastupitelstva dne 17. 9. 2019 jsem společně s paní radní Jandovou předložil návrh usnesení, ve kterém jsme žádali, aby se pro katastrální území Točná daň nezvyšovala z důvodu chybějící infrastruktury (kanalizace). Pan Philipp byl ze zasedání omluven, ovšem jeho kolegyně a kolegové ze Změny pro Prahu 12 se při hlasování zdrželi. Tímto reálně přispěli k tomu, že usnesení přijato nebylo.

Piráti na Praze 12 vznikli s touhou řešit konkrétní problémy obyvatel, ne dělat „novinovou“ politiku. Věřím, že na Točné i díky výše popsanému úsilí bude tento přístup naší koalice brzy vidět. A že do budoucna bude znát ještě víc, protože zásadní investice Točnou teprve čekají.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu