Obyvatelé Točné se dočkají nového přechodu

Obyvatelé Točné se dočkají nového přechodu

Jedním z mnoha problémů točenských obyvatel je dlouhodobě absence přechodu pro chodce v blízkosti Náměstí Antonína Pecáka.

V komisi rady pro rozvoj Komořan, Cholupic a Točné jsme iniciovali místní šetření na Točné, kterého se dne 20. 1. 2020 zúčastnili zájemci z řad členů komise, pracovníci odboru dopravy MČ Prahy 12 a zástupkyně Policie ČR. V rámci šetření bylo vzneseno několik požadavků týkajících se zlepšení bezpečnosti dopravy. Hlavním požadavkem bylo právě zřízení přechodu pro chodce v místě, kde se ulice Branišovská napojuje na Náměstí Antonína Pecáka. Návrh řešení přechodu byl koncem února zpracován specialistou a nyní je předložen k další diskusi. V případě odsouhlasení bude dokončen inženýring a po vyjádření dotčených orgánů, správců sítí a správce komunikace, dojde k uskutečnění záměru.

Jsme rádi, že se nám daří realizovat i takové věci, které byly řadu let údajně neproveditelné.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu