Sbíráme podpisy pod petici za vybudování protihlukových opatření na pražském dálničním okruhu

Sbíráme podpisy pod petici za vybudování protihlukových opatření na pražském dálničním okruhu

Pirátská kandidátka na senátorku Eva Tylová iniciovala petici proti nadměrnému hluku z pražského dálničního okruhu. Hluk trápí obyvatele Točné, Cholupic, Komořan a Zbraslavi a dalších MČ, v řadě z nich je navíc umocněn hlukem ze Strakonické ulice.

Nejhorší je hluk v nočních hodinách, když začnou jezdit kamiony. Eva Tylová k tomu uvádí:

„Na pražském silničním okruhu dosud nejsou realizována protihluková opatření, která jsem v roce 2000 jako náměstkyně ministra životního prostředí požadovala ve stanovisku EIA. Požadujeme realizaci protihlukových opatření. Výrazně by situaci např. pomohla protihluková stěna po celé délce mostu či tichý asfalt“.

Petice dále podporuje požadavek senátorů k Ústavnímu soudu z prosince 2017, aby bylo zrušeno změkčení hlukových limitů. Tylová k tomu uvádí:

„Jedním nejvýraznějších absurdit je, že se nejistoty při měření hluku pouze odčítají a ne jako ve všech technických a vědních oborech i přičítají. Takže pokud naměříte 50 decibelů (dB), tak se odečtením dostanete na 48 dB a naměřený hluk je pod limitem. Přitom může být 52 dB, tedy nad limitem. Jednoznačně tím stát dal přednost finančním prostředkům před zdravím lidí. Přitom vybudování protihlukové stěny je v nákladech na dálnici zanedbatelná položka. I kvůli nadměrnému hluku nebyl okruh dosud zkolaudován“.

Stížnost podpořili senátoři zvolení za Piráty či s jejich podporou Libor Michálek, Ladislav Kos a Renata Chmelová.


Foto: protihluková opatření jsou vybudována pouze na části mostu

Petice má svou vlastní stránku, kde se dá i stáhnout a vytisknout.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu