Petice proti nadměrnému hlukovému zatížení v okolí pražského dálničního okruhu, dálnice D1 a ul. Strakonická

Nadměrný hluk trápí obyvatele Točné, Cholupic, Komořan a Zbraslavi a dalších MČ, v řadě z nich je navíc umocněn hlukem ze Strakonické ulice. Nejhorší je hluk v nočních hodinách, když začnou jezdit kamiony. Požadujeme realizaci protihlukových opatření. Výrazně by situaci např. pomohla protihluková stěna po celé délce mostu či tichý asfalt. Petice dále podporuje požadavek senátorů k Ústavnímu soudu z prosince 2017, aby bylo zrušeno změkčení hlukových limitů.

Petice se dá také stáhnout, vytisknout, sbírat podpisy a pak doručit kontaktní osobě. Pod peticí mohou být podepsaní lidé s trvalým bydlištěm v Praze, nebo lidé bydlící v Praze, když uvedou svou pražskou adresu.

Doplnění

Po zkušenosti ze sběru podpisů, kdy si řada občanů v Komořanech, Lochkově, Zbraslavi a Radotíne stěžuje na hluk z dopravy na Strakonické ulici, jsme petici doplnili o požadavek na odhlučnění Strakonické ulice. Stejně tak si občané v okolí D1 stěžují na hluk z dálnice D1. Viz původní verze petice.

Text petice

PETICE

Ministerstvu dopravy ČR
Ministerstvu zdravotnictví ČR
Ředitelství silnic a dálnic
Zastupitelstvu hl.m. Prahy
Technické správě komunikací
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Protest proti nadměrnému hlukovému zatížení v okolí pražského dálničního okruhu, dálnice D1 a ul. Strakonická

My, níže podepsaní obyvatelé městských částí a obcí, protestujeme proti hlukové zátěži v okolí pražského dálničního okruhu, dálnice D1 a ul. Strakonická, která je na hranici současně povoleného limitu.

Nesouhlasíme s tím, že petiční stížnost na obtěžující hluk po otevření okruhu v roce 2010 zejména v nočních hodinách byla vyřešena změkčením hlukového zákona a bylo tak zabráněno větším investicím do protihlukových opatření srovnatelným se zahraničím v EU. V současné době náš zákon dovoluje v noci mnohonásobně překročit úroveň hluku, kterou světová zdravotnická organizace definuje jako zdravotně bezrizikovou.

V lednu roku 2018 se pokusil tento neuspokojivý stav řešit tým senátorů, kteří podali návrh na zrušení jednotlivých ustanovení nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací k Ústavnímu soudu v Brně.

Požadujeme monitoring hlukové zátěže a vyhodnocení dle nového přísnějšího zákona podporovaného uvedeným návrhem senátorů (viz výše) a realizaci protihlukových opatření na dálničním okruhu, dálnici D1 a ul. Strakonická (kvalitní hlukově pohltivé protihlukové stěny, tichý asfalt, snížení rychlosti zejména kamionové dopravy v noci).

Za petiční výbor:

  • MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D., Návětrná 1, Ústí nad Labem, odbornice v oblasti komunální hygieny
  • Ing. Eva Tylová, K Hájovně 826/35, Praha 12, zastupitelka MČ Praha 12 – kontaktní členka petčního výboru (eva.tylova@ecn.cz, tel.: 720 538 058)
  • Lukáš Findeis, Machuldova 578/19, Praha 12, zastupitel MČ Praha 12
  • Ondřej Vojta, Kurčatovova 321, Petrovice

V Praze dne 25.5.2018

Navrhni úpravu