Radní Prahy 12 Adámek odvolán z funkce kvůli kauze tajemné směnky za 10 milionů, kterou odhalili Piráti

Radní Prahy 12 Adámek odvolán z funkce kvůli kauze tajemné směnky za 10 milionů, kterou odhalili Piráti

Praha, 3. října 2018 – Během posledního jednání zastupitelstva MČ Prahy 12 dne 2. října 2018 byl odvolán z funkce radní pro investice a územní rozvoj – František Adámek (ČSSD). Nedokázal totiž vysvětlit tajemnou směnku za 10 milionů Kč, kterou dostala jeho manželka od developera stavějícího byty. Směnku odhalil pirátský kandidát do MČ Prahy 12 Jiří Brůžek. Za doposud nevysvětlených okolností ji získala místostarostka MČ Prahy-Libuš Jaroslava Adámková (ČSSD), která ani po 10 dnech neodpověděla Pirátům na otázky v souvislosti s touto podivnou směnkou a stejně tak nezaslala na žádost ani oboustrannou kopii směnky. V kauze se objevuje celá řada rozporů. Kauzu zpracoval Jiří Brůžek při úzké spolupráci s pirátským analytickým týmem. Pro odvolání radního Adámka se zasadila rovněž zastupitelka MČ Praha 12 a pirátská kandidátka do Senátu Eva Tylová. Piráti připravili komplexní řešení bytové politiky v Praze, jehož součástí je i zamezení pochybných praktik při bytové výstavbě.

Dne 24. 9. 2018 zaslal pirátský analytik Janusz Konieczny 10 otázek místostarostce MČ Prahy-Libuš odpovědné za správu majetku – Jaroslavě Adámkové. Týkaly se tajemné směnky, kterou od developera získala právě paní Adámková. Místo zaslání odpovědi se zabývala tím, odkud odesílatel získal adresu jejího emailu. Paní Adámková ve svém majetkovém přiznání nejprve tuto směnku uvedla, následně ji rychle smazala po tom, co ji odhalili Piráti, a pak ji zpět zase uvedla. Jaroslava Adámková tvrdí, že směnka se týká 10,2 milionů Kč se splatností až v roce 2020, a to v souvislosti s pozemkem, který soukromě prodala developerovi – společnosti Dans live, s.r.o.. Toto je ovšem v přímém rozporu s tím, co tvrdí majitel společnosti Dans live, s.r.o. Ten pro online deník Seznam uvedl, že za pozemek při prodeji částečně již zaplatil a směnka se dle jeho tvrzení týká jiné – zbylé částky, která je ovšem podmíněná získáním stavebního povolení pro výstavbu bytů v ulici Okružní.

„Je rozhodně nestandardní, aby uhrazení částky za prodej pozemků, v jehož povolovacím procesu má zájem radní Adámek, bylo podmíněno získáním stavebního povolení na bytový dům. Stavební úřad ÚMČ Praha 12 musí být vázán zásadami spravedlivého, a hlavně nestranného procesu, a proto by na jeho rozhodování neměla mít vliv nejen paní Adámková, ale ani její manžel František Adámek. V kupní smlouvě o prodeji pozemku je uvedeno, že prostředky budou uhrazené na bankovní účet do 15 dnů od rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. V kupní smlouvě není zmínka o jakékoliv směnce. Budu i nadále důsledně požadovat po manželech Adámkových vysvětlení všech rozporů, neboť mají zásadní vliv na městské veřejné prostředky,“ vysvětluje Jiří Brůžek.

Společnost Dans live, s.r.o. koupila pozemek nejenom od paní Adámkové, ale rovněž od MČ Praha 12, kde je radním pro investice pan Adámek. Během jednání o prodeji pozemku dostali zastupitelé podklady obsahující informaci, že developer potřebuje pozemek pro výstavbu 8 bytů. Jakmile ovšem společnost pozemek od MČ Praha 12 koupila, tak do projektu rovnou uvedla, že postaví nikoliv 8, ale 16 bytů. Nutno navíc dodat, že majitel této společnosti spoluvlastní rovněž další společnost, která od MČ v tomto roce získala veřejné zakázky přesahující 30 milionů Kč.

Zastupitelka MČ Praha 12 Eva Tylová měla při rozhodování o odvolání radního Františka Adámka jasno a přidala k tomu komentář: „František Adámek bohužel zcela selhal, neboť měl zajistit podání námitek proti zásadní změně v projektu bytového domu v ulici Okružní. Navíc nenahlásil svůj střet zájmů při prodeji pozemku MČ Prahy 12 developerovi Dans live, s.r.o., ačkoliv to byla jeho zákonná povinnost. Na prodeji tohoto pozemku měla totiž zájem jeho manželka, která je věřitelkou této společnosti. Z tohoto důvodu podám v této věci podnět přestupkové komisi na možné porušení zákona.“

Vyřešením bytové politiky a spravedlivému přístupu k bydlení bez jakýchkoliv podezřelých transakcí se intenzivně věnuje pirátský lídr ve volbách do pražského magistrátu Zdeněk Hřib.

„Praha by měla usilovat o zdvojnásobení aktuální kapacity svého bytového fondu na zhruba desetiprocentní podíl. Máme sice schválenou bytovou politiku, ale nemáme byty, se kterými by se měla provádět. Je nutné opravit nyní neužívané městské byty a nepřidělovat je prominentům, jako dříve,“ uvedl pirátský lídr Zdeněk Hřib.


Kontakt:
Jiří Brůžek, jiri.bruzek@seznam.cz, tel: +420 602 406 504

Viz též Místostarostka Adámková odpovědná za správu majetku nedokázala patřičně vysvětlit směnku za 10 milionů Kč

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu