Místostarostka Adámková odpovědná za správu majetku nedokázala patřičně vysvětlit směnku za 10 milionů Kč

Místostarostka Adámková odpovědná za správu majetku nedokázala patřičně vysvětlit směnku za 10 milionů Kč

Praha, 25. září 2018 – Pirátský kandidát v Praze 12 Jiří Brůžek objevil v majetkovém přiznání místostarostky MČ Praha-Libuš Jaroslavy Adámkové nejasnou směnku vydanou developerskou společností Dans live, s.r.o.. Právě tato společnost plánuje v Praze 12 stavbu bytů a pro tento účel si zakoupila pozemky jednak od paní Adámkové a jednak od MČ Prahy 12. Navíc majitel Dans live, s.r.o. spoluvlastní další společnost, která v tomto roce téměř všechny svoje veřejné zakázky získala od MČ Praha 12, a to za více jak 30 milionů Kč. V MČ Praha 12 působí jako radní pro investice a územní rozvoj František Adámek – manžel paní Adámkové.

Pirát Jiří Brůžek společně s dalšími občany požadovali během jednání zastupitelstva Prahy-Libuš po paní Adámkové vysvětlení veškerých pochybností a spekulací kolem této podivné směnky, nicméně paní Adámková diskusi na toto téma rezolutně odmítla s vysvětlením, že je to její soukromá záležitost. Následně Piráti, novináři a aktivní občané apelovali na manžele Adámkovi, aby věc vysvětlili, což ovšem přineslo ještě více otazníků než odpovědí a dokonce i rozporů s tím, co sdělil majitel společnosti Dans live s.r.o..

Ve zpracovávání této kauzy pomáhá pirátskému kandidátovi z Prahy 12 Jiřímu Brůžkovi analytický tým České pirátské strany. Pomohlo také zapojení lídryně Lidovců, Pirátů a Zelených v Praze-Libuši Pavly Tůmové.

„Paní Adámková natočila krátké video, na kterém na pár sekund ukázala směnku. Následně uvedla, že touto směnkou jí byl zaplacen prodej pozemku za 10,2 milionů Kč, avšak se splatností až v roce 2020. Firma Dans live, s.r.o. pro změnu uvedla, že platba byla rozdělena na 2 části – první byla uhrazena při prodeji a druhá byla podmíněna získáním stavebního povolení a uhrazena pomocí směnky. Kromě tohoto zřejmého rozporu obou stran je rozhodně nestandardní, aby uhrazení částky za prodej pozemků bylo podmíněno získáním stavebního povolení na bytový dům. Stavební úřad ÚMČ Praha 12 musí být vázán zásadami spravedlivého a hlavně nestranného procesu, a proto by na jeho rozhodování neměla mít vliv nejenom paní Adámková, ale ani její manžel František Adámek,“ vysvětluje Jiří Brůžek.

„Není zřejmé, proč paní Adámková najednou smazala informaci o směnce ze svého majetkového přiznání po tom, co se o případ začali zajímat Piráti. Rovněž není zcela zřejmé, zdali dostatečně ošetřila obrovské riziko spojené s touto směnkou, a tedy jak měla pojištěné, že těchto 10,2 milionů vůbec v budoucnu získá,“ vysvětluje analytik Pirátů Janusz Konieczny.

Piráti zaslali paní Adámkové 10 otázek a předpokládají, že na jejich zodpovězení budou trvat rovněž další zastupitelé MČ Praha-Libuš včetně starosty Jiřího Koubka. Samozřejmostí by mělo být oboustranné zveřejnění této směnky. Není například ani zřejmé, jakým způsobem se paní Adámkové povedlo nákupem a prodejem předmětných pozemků dosáhnout během 8,5 let zhodnocení 500 %.

A jelikož majitel Dans live, s.r.o. má celou řadu obchodních vztahů a zájmů s MČ Praha 12, kde pan Adámek působí jako radní pro investice a územní rozvoj, tak povinností rodiny Adámkových je důkladně vyvrátit spekulaci, že by směnka s těmito obchodními aktivitami mohla souviset.

„Paní Adámková měla dostatek času, aby vysvětlila, zda nedochází ke střetu zájmů, nebylo by to v jejím případě poprvé. Je veřejně činnou osobou a i její údajně soukromé podnikatelské záměry by měla umět řádně vysvětlit. Obzvlášť, když je do nich zapojen veřejný sektor díky nákupům pozemků od obce a veřejným zakázkám. Svěřili jsme jí do péče libušský majetek, domnívám se proto, že její povinností je veškerá podezření rozptýlit. Bohužel nejprve sdělila, že je to její soukromá záležitost a její následné stručné vyjádření pochybnosti nevyvrátilo,“ dodala opoziční zastupitelka Prahy-Libuš Pavla Tůmová.


Kontakt:
Jiří Brůžek, jiri.bruzek@seznam.cz, tel: +420 602 406 504


Přehled o prodejích předmětných pozemků u ulice Okružní, Praha 12 - Komořany

Datum uskutečnění transakce Pozemek Prodávající Kupující Cena (Kč) Plocha m² Cena za 1 m² Zdroj informací
6.8.2008 132/1 MČ Praha 12 Jaroslava Valentová-Adámková 2 176 000 530 4 106  Kupní smlouva (vyzvednuto z Katastru nemovitostí)
18.12.2014 117/18, 117/42 Logistic Real Jaroslava Valentová-Adámková 200 000 366 546  Kupní smlouva (vyzvednuto z Katastru nemovitostí)
19.1.2017 132/1, 117/18, 117/42 Jaroslava Valentová-Adámková Dans Live s.r.o. 10 200 000 896 11 384  Kupní smlouva (vyzvednuto z Katastru nemovitostí)
16.10.2017 131/4 MČ Praha 12 Dans Live s.r.o. 60 050 17 3 532  smlouvy.gov.cz

Přehled o pozemcích, které získala společnost Dans live, s.r.o. pro bytovou výstavbu

Katastr

Ortofoto

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu