Kdo jak v Radě hlasuje? Nyní opravdu transparentně

Kdo jak v Radě hlasuje? Nyní opravdu transparentně

Zajímá Vás, kdo jak v Radě městské části hlasoval? Nově to pohodlně dohledáte v zápisech z jednotlivých jednání rady na webu Prahy 12. Přehledný soupis hlasování po jménech je u každého bodu dostupný pod odkazem Hlasování.

Příkladem budiž zápis z 11. jednání Rady městské části Praha 12 konané 23.1.2019

Plníme tím jak náš volební program (kapitola Otevřená radnice), tak koaliční smlouvu. Důvodem tohoto opatření je důraz na větší odpovědnost politiků za svá rozhodnutí. Nyní každý zpětně dohledá, kdo za jaké rozhodnutí může, ať v dobrém či špatém.

Vzhledem k tomu, že jsme členy vládnoucí koalice na Praze 12, dopadá nyní tato změna také na nás. Otevíráme se veřejné kontrole občanů, kterým se zodpovídáme. Doufáme, že se jmenné hlasování rady stane za několik let standardem a přetrvá i po další volební období.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu