Nechceme na Belárii byty bez občanské vybavenosti (Chirana)

Nechceme na Belárii byty bez občanské vybavenosti (Chirana)

“Přáli bychom si na Chiraně, potažmo na Belárii, zachovat co nejvíce pracovních příležitostí, bez kterých se nedá vybudovat město krátkých vzdáleností. Politická vedení před námi však v této bouřlivě se rozvíjející lokalitě zanedbala zejména zajištění kapacit ve školách a školkách. Považujeme to za problém, který je nutné neprodleně řešit, takřka za 5 minut dvanáct. Proto jsme vyjádřili souhlas se změnou územního plánu na Chiraně,” vysvětluje postoj Pirátů starosta Jan Adamec. Se změnou územního plánu zde přibudou nejen bytové domy, ale hlavně školská a další občanská vybavenost.

V okolí areálu již došlo či dochází k nové zástavbě. Ta je však téměř kompletně bytová a v místě chybí např. školka anebo obchody. Areál bývalé Chirany je tak posledním místem, kde se dají tyto potřeby doplnit.

S developerem, který žádá město o změnu územního plánu z výrobní funkce (VN) na smíšenou (SV), radní vyjednávali podle nové metodiky kontribucí investorů při změnách územního plánu. Změnou územního plánu dochází majiteli pozemku k jeho podstatnému zhodnocení. Je proto přirozené, že město žádá o příspěvek na rozvoj infrastruktury.

Vizualizace projektu (zdroj: vizualizace developera z usnesení rady)

S nárůstem počtu obyvatel trápí celou Prahu hlavně nedostatek míst ve školách a školkách. “Když jsme si dělali analýzu, kolik bytů vzniklo a vznikne v okolí zastávky tramvaje Belárie, vyšlo nám, že potřebujeme zajistit téměř 6 tříd mateřských škol. Ekvivalent jedné a půl třídy vznikne v projektu Zahálka. V případě Chirany jsme tedy zejména usilovali, aby developer jako kontribuci postavil 4třídní školku, která bude předána Praze 12. A to se nám i podařilo,” doplňuje radní Eva Tylová. Projekt zahrnuje také supermarket, další obchodní plochy a náměstí. Developer počítá i s revitalizací zdi tramvajové trati. Celková výše příspěvku přesáhne 92 milionů korun.

“Jednání nebyla jednoduchá. Objevily se různé tlaky požadující navýšit kód zástavby ještě o další stupeň. Jsem rád, že jsme neustoupili a podařilo se tak získat příspěvek, který z velké části plní potřeby území, aniž bychom developerovi postoupili vyšší kód zastavěnosti výměnou vlastně za nic,” uzavírá Adamec.

Zároveň tak Piráti plní předvolební slib, že s developery budou jednat tak, aby výstavba bytů nebyla na úkor všeho ostatního. Včetně kvality bydlení v dané lokalitě.

Vývoj projektu sledujeme v naší mapě developerských projektů.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu