I hasičská stanice (v Cholupicích) může být krásná

I hasičská stanice (v Cholupicích) může být krásná

Vyžadujme kvalitní architekturu. Zvlášť u veřejných budov. V Cholupicích se chystá stavba nové hasičské zbrojnice pro zdejší dobrovolné hasiče, kterou využije i místní sbor pořádající hasičské aktivity a tábory pro děti a mládež. A nové vedení městské části chce jít opět cestou soutěže na nejnižší cenu…

Nový radní Jan Chalupný odpovědný za investice na přímou otázku na prvním zasedání zastupitelstva MČ Janu Adamcovi odpověděl: “Zrovna u hasičské stanice si myslíte, že by měla mít architektonickou hodnotu? Může a nemusí, ale spíš bych ji považoval za technickou stavbu a řekl bych, že by se dala klidně vysoutěžit i na cenu. Aby to bylo jednodušší.” (viz zápis, strana 70)

Piráti nesouhlasí. Pirátský zastupitel Jan Adamec nabízí jinou vizi: “Veřejná správa má jít příkladem a zasazovat se o kvalitní architekturu. I hasičská stanice by měla být kvalitní, jak vnitřním uspořádáním, tak z venku.”

Líbeznice
(Praha - Běchovice)

Veřejné stavby a kvalitní architektura

Pro příklady kvalitní architektury nemusíme chodit daleko, jedním ze vzorů jsou pro mnohé sousední Dolní Břežany. A můžeme se inspirovat i u hasičáren.

V posledních letech byly některé z nich oceněny Cenou za architekturu. V roce 2019 Krásná studánka (arch. Vojtěch Šrut), v roce 2020 Líbeznice (EHL & KOUMAR ARCHITEKTI), v roce 2021 Praha-Běchovice (Tomek Architekti). Líbeznice podobu hasičské stanice, stejně jako všech ostatních významnějších veřejných staveb, vybrala architektonickou soutěží.

Líbeznice
(Líbeznice)

Našli jsme i další podařené stavby či rekonstrukce (Nová Paka, Palkovice). Architektonickou soutěž na stavbu hasičské stanice v roce 2022 použili také v Lanškrouně nebo v roce 2021 v Hlásné Třebáni. Proč by se nemohla o kvalitní architekturu zasadit i daleko bohatší Praha 12?

Líbeznice
(Palkovice - rekonstrukce)

“Architektonická soutěž přináší dvě zásadní výhody. Za prvé, už během soutěže se architekti musí pečlivě zamýšlet nad vnitřním i vnějším uspořádáním prostor a nad jejich funkčností. A budoucí uživatelé mohou výsledky soutěže hodnotit i vzhledem ke skutečnému budoucímu využívání budovy. Za druhé, kvalitní architektura především zlepšuje veřejný prostor a vytváří charakter města, ke kterému se obyvatelé mohou vztahovat a být na něj hrdí,” připomíná důležitost kvalitních projektů zastupitel za Piráty Michal Macek.

Zcela jistě by měl být v porotě architektonické soutěže minimálně jeden zástupce hasičů.

Citujme zkušenost z Lanškrouna od městského architekta Oldřicha Bittnera: “Jsem velmi rád, že se v Lanškrouně podařilo uspořádat již druhou architektonickou soutěž, za což se patří poděkovat radě města a jmenovitě panu starostovi Radimu Vetchému, který se vždy osobně zasazuje o vznik kvalitní architektury. Podařilo se sestavit porotu, která byla pro soutěžící zárukou kvalitního hodnocení. Bylo odevzdáno až nečekaně velké množství kvalitních projektů. V porotě byli přítomni zástupci budoucího uživatele a mohu konstatovat, že jejich pohled na fungování zbrojnice a jejich provozní požadavky byly pro nezávislé porotce zcela zásadní. Dalo by se říci, že vyhrál návrh, který hasiči hodnotili jako provozně nejzdařilejší. A o architektonické kvalitě návrhu může svědčit to, že vítězný autorský tým již dokázal zvítězit v několikáté architektonické soutěži v posledních několika měsících, což je unikátní a dokresluje to kvality autorů.”


Řešení Ctrl+C, Ctrl+V - zn.: levně

Staví se i hasičské stanice podle jednoho vzoru bez větší invence. Když to chtějí mít politici jednoduché a levné, prostě zde postaví svou předpřipravenou hasičárnu projektanti z Bomartu, jak se stalo v Praze-Dolních Měcholupech, Řeporyjích a Letňanech.

Typová zbrojnice, Praha - Měcholupy
(Typová zbrojnice, Praha - Měcholupy)

Neblahá zkušenost Prahy 12 se soutěžemi architektů na cenu

Praha 12 má z volebního období 2014-2018 s architektonickými zakázkami neblahé zkušenosti, kdy ty největší z nich (komořanské náměstí, Sofijské náměstí, bytový dům Modřanská 4, hřiště pro hasiče) získal architekt David Kraus. Ten zde pak realizoval mj. i soukromé projekty místního lídra hnutí ANO, tehdy místostarosty Michala Pince. Konkrétně ubytovnu v Komořanech či kosmetický salon v Modřanech, jak jsme shrnuli v dřívějším článku. Nedopusťme, aby se po návratu ANO na radnici Prahy 12 tato situace opakovala! Architektonická soutěž zajistí i větší transparentnost!

Historie a plán pro hasičskou zbrojnici v Cholupicích

V roce 2016 získalo tehdejší vedení dotaci na přestavbu stávající hasičské zbrojnice v Cholupicích. Po zpracování průzkumu v roce 2020 se ukázalo, že záměr nebyl dobře připraven a na pozemek na Cholupické návsi se stavba, která splnila všechny požadavky hasičské jednotky, nevejde. Proto byl vybrán alternativní pozemek u silnice mezi Cholupicemi a Točnou v ulici Ke křížku, kde se postaví budova úplně nová a stará budova se využije jinak. Na pozemku se konečně blíží úspěšný konec procesu potřebné změny územního plánu. Tento pozemek je jedním mála, který je v Cholupicích ve vlastnictví města. Nyní proběhla soutěž na zpracování inženýrského průzkumu na novém místě a chystá se zakázka na architektonický návrh. Bude soutěžen na cenu?

Pokud občanům Cholupic a Prahy 12 záleží na kvalitě, je tedy třeba konat hned!

Hasičská stanice má stát u silnice na Točnou
(Hasičská stanice má stát u silnice na Točnou)

(Ilustrační obrázek na začátku článku: Krásná Studánka)

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu