Jak Michal Pinc (ANO) pozoruhodně vybudoval ubytovnu v zeleni v Komořanech

Jak Michal Pinc (ANO) pozoruhodně vybudoval ubytovnu v zeleni v Komořanech

Jak se podařilo na pozemku, kde má být v územním plánu zeleň, postavit zastupiteli Michalu Pincovi (ANO) dvoupodlažní ubytovnu? Na první pohled je vidět, že je to černá stavba. Zdá se ale, že tento bývalý místostarosta Prahy 12 dokázal na stavebním úřadě divy.

Původně stála na pozemku č. 117/16 v Komořanech v ulici U Skladu přízemní budova Vojenské správy. V územním plánu je na tomto pozemku stanoveno využití na zeleň (ZMK). Teoreticky by proto měla být možná jen rekonstrukce původní budovy ve stejném objemu. Pokud by budova po rekonstrukci byla například vyšší, byl by nutný i tzv. územní souhlas. Ten by nemohl být udělen, neboť je budova v zeleni (kód ZMK).

stavba před Budova ubytovny (zdroj: Google Street View, květen 2017). Pro porovnání s přestavbou dokreslen obrys současné podoby stavby.

Jak se tedy podařilo panu Pincovi postavit zde stavbu dvojnásobnou?

Záhada nastala již při vydání stavebního povolení v roce 2017. Místo přízemní budovy zde měla od počátku přestavbou vzniknout budova dvoupodlažní a přestavba tak vyžadovala i tzv. územní souhlas. Který by nemohla získat. Vedoucí stavebního odboru Vladimír Cupal, který měl tento záměr osobně na starosti, však tuto „drobnost“ ignoroval a stavební povolení vydal.

stavba po Budova ubytovny po dokončení (zdroj: Mapy.cz, říjen 2021).

Pro Michala Pince projektovou dokumentaci připravila firma Architektura s.r.o. Davida Krause, která během vlády Pince a jeho kolegů z ANO a ČSSD mezi lety 2014 a 2018 získala od radnice Prahy 12 mj. zakázky na mnoho projektů za celkem 6,2 milionu Kč:

  • Revitalizace Sofijského náměstí (1,9 mil. Kč, 2017)
  • Revitalizace Komořanského náměstí (1,8 mil. Kč, 2017)
  • Přestavba bytového domu v ulici Modřanská (1,4 mi.l Kč, 2016, stavba nakonec zastavena z důvodu chybného průzkumu původních základů, investice zmařena)
  • Výcvikový areál JSDH Cholupice (311 tis. Kč, 2018)
  • Rekonstrukce dětského hřiště Rabyňská (75 tis. Kč, 2018)
  • Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka (800 tis. Kč, 2018)

Částky si můžete ověřit v otevřených datech, která úřad začal díky nám publikovat. Konkrétně jde o datovou sadu Faktury za roky 2016 až 2019.

Zpět k ubytovně, která by nejspíše byla jinde považována za černou stavbu. Jediná možnost, jak by nepotřebovala územní souhlas, je tehdy, pokud by zachovávala výšku. Což zde zjevně nebylo splněno. Viz citace ze stavebního zákona:

Dle § 79 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce (ustanovení bylo účinné i v době daného stavebního řízení).
Stavební úpravy jsou definovány v § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona:
„(5) Změnou dokončené stavby je (c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.“

Během stavby se také „nečekaně“ ukázalo, že původní stavba neunese nástavbu a bude nutné ji zbourat a postavit od základů znovu. Tento proces byl na základě podkladů získaných žádostí o informace podle zákona č. 106 úředně podchycen a posvěcen, ačkoli můžeme předpokládat, že se s ním počítalo od začátku.

Spojení politiky a osobního prospěchu

Před časem jsme na našem webu psali článek o reklamní ploše na veřejné budově, kterou se podařilo získat pro firmu napojenou na Michala Pince (ANO), bývalého místostarostu Prahy 12. Tento příklad je tedy další jasnou ukázkou, jak u ANO funguje spojení politiky a osobního prospěchu.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu