Zastupitelstvo pomocí videokonference nakonec nebude

Zastupitelstvo pomocí videokonference nakonec nebude

Po vyhlášení krizového stavu a následném doporučení konání zastupitelstev i formou videokonference jsme na radnici začali přemýšlet, jak zorganizovat zastupitelstvo pomocí videokonference i na Praze 12. Tyto snahy byly umocněny i opakovaným silným požadavkem opozice k takové formě zasedání. Když se vše povedlo připravit, bohužel to byla nakonec právě naše opozice, která zasedání touto formou odmítla.

Již od počátku nouzového stavu používáme na úřadě na videokonference open-source řešení Jitsi Meet na vlastním serveru úřadu, které je uživatelsky velmi přívětivé. Pozorovali jsme ale problémy při větším počtu účastníků, proto jsme pro zastupitelstvo hledali jiné, všeobecně přijatelné softwarové řešení. Po neúspěšné aktivaci Webexu, který používá např. vláda či pražský magistrát, padla nakonec volba na Microsoft Teams. Microsoft nabídl provoz na půl roku zdarma a partneři udělali videokonferenční přednášku, jak v prostředí Teams nejlépe udělat zastupitelstvo.

Pravidla

Při tvorbě pravidel pro zasedání zastupitelstva jsme brali v úvahu to, že ne každý zastupitel má dle provedené dotazovací akce k dispozici potřebnou techniku (chytrý mobilní telefon či ideálně počítač s kamerou a mikrofonem a kvalitní připojení k internetu). Tedy takový zastupitel by měl možnost být prezenčně v sále. Zároveň musí být možnost veřejnosti sledovat a účastnit se zasedání prezenčně v sále. V omezeném čase jsme sestavili následující pravidla.

Řešení na hybridní zasedání (část offline, část online)

 1. Všichni předsedové zastupitelských klubů budou předem souhlasit s následujícími pravidly (nedá se odsouhlasit ad-hoc změna jednacího řádu na místě, když jsou lidé vzdáleně)
 2. Veřejnost je přítomna na místě prezenčně (plus může sledovat YouTube)
 3. Použije se pravděpodobně Microsoft Teams, který běží v prohlížečích Chrome nebo Edge, případně v mobilní aplikaci Teams
 4. Každý zastupitel, který má potřebné vybavení (počítač nebo mobilní telefon s kamerou a mikrofonem) a rychlé připojení k Internetu, se bude moci zúčastnit přes videokonferenci
  • 4.1. Každý zastupitel, který chce být přítomen vzdáleně, musí tuto skutečnost oznámit minimálně 4 hodiny před začátkem zastupitelstva vedoucímu organizačního oddělení
  • 4.2. Každý vzdáleně připojený zastupitel se musí přihlásit svým celým jménem, aby byl identifikovatelný
  • 4.3. Pokud mu připojení selže, je to na jeho odpovědnosti, a formálně se bere, že je “mimo místnost”
 5. V průběhu zasedání je do videokonference přihlášen jako uživatel “projektor”, tedy výstup z hlasovacího zařízení. Je nastaven jako prezentující a každý vzdáleně připojený uživatel tedy vidí totéž, co zastupitelé v sále.
  • 5.1. Zvuk bude přenášen na obě strany, lidé v sále sice možná neuvidí vzdáleného zastupitele (zkouší se umožnit to), ale uslyší jej a vše dohromady bude přenášeno live na YouTube pro veřejnost
  • 5.2. Zápis se dělá podle klasického záznamu.
 6. Do diskuze k bodu se přihlašují vzdáleně připojení uživatelé napsáním do chatu “diskuze” nebo “technická” a jsou postupně vyvoláváni předsedajícím
  • 6.1. Nic jiného se do chatu nepíše, chat schůzky neslouží k dopisování mezi zastupiteli
  • 6.2. V normálním stavu má každý zastupitel vypnutý mikrofon a zapne si jej až poté, co je vyzván předsedajícím. Poté, co skončí svůj příspěvek, musí si opět vypnout mikrofon, případně je později vypnut předsedajícím či jeho pomocníkem (moderátorem videokonference).
  • 6.3. Pomocník v sále bude sledovat diskuzi a bude fyzicky za zastupitele mačkat jejich hlasovací zařízení. Tím se sloučí oba seznamy přihlášených (offline i online) do jednoho
 7. Pozměňovací návrhy eviduje předseda návrhového výboru
  • 7.1. Ideální by bylo, pokud by členové návrhového výboru byli přítomni na místě (nestačili by tentokrát 2? jeden z koalice, druhý z opozice)
  • 7.2. Předseda návrhového výboru na konci diskuze přečte návrhy pro hlasování jako vždy
 8. Hlasování probíhá tak, že všichni fyzicky přítomní zastupitelé hlasují klasicky pomocí hlasovacích zařízení, vzdáleně připojení zastupitelé hlasují postupně jmenovitě
  • 8.1. Předsedající postupně vyzývá jednotlivé vzdáleně připojené zastupitele, aby slovy řekli, jak hlasují (pro / proti / zdržuji se / nehlasuji)
  • 8.2. Každý vzdálený zastupitel musí mít při hlasování zapnuté video a audio, aby bylo jasné, že hlasuje opravdu on
  • 8.3. V Prioru má pomocník u sebe na stole hlasovací zařízení všech vzdálených zastupitelů, seřazené zleva doprava podle pořadí vyvolávání, a za každého stiskne příslušné tlačítko, takže hlasující mí vizuální kontrolu, že jeho hlas je započítán, jak si přeje. Pokud by tedy bylo i drtivé množství lidí přítomno online, na obsluhu hlasování stačí jeden člověk obsluhy.

Poté, co jsem tato pravidla sepsal a nechal je připomínkovat od kolegů z rady a z naší místní pirátské buňky, jsem ve čtvrtek 23.4.2020 požádal o připomínky či souhlas opoziční kluby. Protože jednací řád účast zastupitelů formou videokonference nezná, bylo třeba se dohodnout se všemi kluby.

Reakce opozice

K našemu velkému zklamání se dva největší opoziční kluby postavily k této formě odmítavě.

Daniela Rázková, předsedkyně klubu Změna pro Prahu 12, odeslala větší množství připomínek, z nichž nejzásadnější byly následující. Zodpovědnost jednotlivých zastupitelů za vlastní internetové připojení Daniela Rázková komentuje: “ad 4.3 Toto je obrovská diskriminace zastupitelů on-line. Navíc toto vytváří možný zdroj zneužití a zdroj naprosté nedůvěry v regulérnost jednání zastupitelstva. On i fakt, že koalice tuto podmínku vyslovila, je předmět nedůvěry opozice v korektnost jednání koalice.”

Povinnost mít při hlasování zapnutou kameru, což by zvýšilo důvěryhodnost o další prvek, Daniela Rázková hodnotí: “ad 4. Stačí mikrofon a emailová adresa pro identifikaci. Není nutná kamera. (…) ad 8.2 Toto znamená nedůvěru k uchování přístupových hesel zastupiteli. Určitě hlas je dostatečně identifikující znak zastupitele.”

Z požadavku, aby nebyla nutná při hlasování zapnutá kamera, klub Změny neustoupil. Přitom právě ta výrazně zvěrohodní hlasování, tento akt, na základě kterého může městská část například prodávat pozemky a znevěrohodnění hlasování vzdáleně připojených zastupitelů je pro videokonferenci největší riziko. Je třeba si být jistý, že hlasuje právě on či ona. Proto jsem další návrhy, aby byla možnost hlasování pomocí telefonního hovoru, u kterého by však bylo neprůkazné, kdo do něj mluví, odmítl.

Michal Pinc, předseda klubu hnutí ANO napsal: “Návrh jakéhosi kočkopsa, tedy hybridního hlasování je pro nás nepřijatelný. Žádali jsme o průběh zasedání formou videokonference, nechápu proč se tomu bráníte. Jsme názoru, že průběh zasedání zastupitelstva tak, jak navrhuje starosta nemá žádnou oporu v platné legislativě. Myslíme si, že hlasování vzdáleného zastupitele nebude platné, nikdo přeci nemůže za jiného hlasovat. Hned po obdržení návrhu na hybridní zasedání zastupitelstva jsme zaslali dotaz na ministerstvo vnitra, jestli je tento postup legální, zatím čekáme na odpověď. Protože se nechceme podílet na možném protiprávním jednání, s návrhem na hybridní zasedání zastupitelstva nesouhlasíme.”

Po tomto rezolutním stanovisku, které bylo ke vzdálené formě hlasování jasně odmítavé (a nepřišel žádný návrh, jak navržené podmínky upravit), jsme od záměru na zasedání zastupitelstva formou videokonference upustili. Dohadovat se, jestli evidovat hlasy pomocí tužky a papíru nebo elektronicky pomocí hlasovacích zařízení (obojí stejným zaměstnancem úřadu), jsem považoval za ztrátu času, když bylo zjevné, že opozice nakonec jen chtěla dělat obstrukce. Děkuji zaměstnancům odboru IT, že dokázali během několika dní vymyslet a na generálce zrealizovat propojení systému zajišťujícího průběh zasedání zastupitelstva v sále se systémem ve videokonferenci tak, aby se obě strany slyšely, věděly, o čem se jedná a jak se hlasuje, a navíc i nadále fungoval online přenos na YouTube pro veřejnost. Nabyté zkušenosti se neztratí, můžou se hodit v budoucnu.

Je nám líto, že ani v době krize jsme nenašli napříč modřanským politickým spektrem dostatek vůle domluvit se, aby forma zasedání byla pro všechny komfortní. Když nemáme dohodu, musíme se držet právně jisté praxe a online účast tentokrát nerealizovat. Jako klub Pirátů s podporou Zelených apelujeme na opozici, aby se do budoucna chovala zodpovědněji. Piráti se i v jiných obcích a městských částech, kde jsou v opozici, snaží být konstruktivním partnerem. Když se chce, tak to jde.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu