Úprava daně z nemovitosti

Úprava daně z nemovitosti

Přinášíme souhrn argumentů, proč radnice navrhuje po mnoha letech upravit výši daně z nemovitosti na Praze 12.

Začněme genezí případu, tedy jak šly události za sebou. S iniciativou upravit koeficienty daně z nemovitosti přišel magistrát, oslovil jednotlivé městské části, jak by si úpravu představovaly. Je to totiž v konečném důsledku magistrát, kdo výši koeficientů stanovuje. Varianty byly pro fyzické osoby nic neměnit, daň zdvojnásobit, nebo volit střední cestu zvýšení o 40%, případně 80%. Mnoho městských částí šlo maximální cestou zdvojnásobení, mezi nimi třeba Praha 3, 7 a 10, nebo třeba sousední Praha-Zbraslav. My jsme volili nižší střední cestu zvýšení, stejně jako sousední Praha-Libuš. Náklady totiž přirozeně rostou (třeba o inflaci).

Naopak daň z nemovitosti je u nás léta držena na stejné, relativně nízké hladině, za cenu dorovnávání schodku z rezerv na horší časy. Tyto rezervy však minulé vedení projedlo a přenechalo nám prázdnou kasu, k tomu ambiciózní investiční projekty s nedořešeným finančním krytím. Proto musíme schodek příštího rozpočtu dorovnat příjmem (a úsporami). Jiné nástroje než daň z nemovitosti městská část na příjmové straně nemá. Že byla tato daň u nás dlouho opravdu nízko lze například ilustrovat na faktu, že nová výše daně se teprve nyní podobá té, kterou již platí obyvatelé Ústí nad Labem nebo Mostu.

Naším cílem je tedy spravovat finance městské části s řádnou péčí a neodsouvat problémy do budoucna, krotit veřejný dluh. Náklady objektivně rostou, s čímž bojujeme hledáním všemožných úspor. Rušíme například zbytná pracovní místa. Konsolidace pracovišť úřadu do jedné budovy nové radnice dále krocení výdajů usnadní. Jsou rozjeté investiční záměry, stavíme nebo se chystáme stavět školy, školky, revitalizovat veřejný prostor v přirozených centrech Prahy 12. Tyto velké záměry jsou výrazně financovány z rozpočtu magistrátu, sami bychom si je dovolit nemohli. Proto chceme s magistrátem Hlavního města Prahy dobře a blízce spolupracovat. A ne s ním vést boj, kdy budeme na jedné straně podkopávat iniciativy vedoucí ke zvýšení příjmů a na druhé straně natahovat ruku pro dotace a půjčky.

Vyšší daně nemá rád vůbec nikdo. Také proto je v mediálním prostoru už několik týdnů na toto téma tolik živo. Objevují se různé divoké spekulace. Pojďme tedy nejčastější argumenty uvést na pravou míru.

Jedná se o skokové zvýšení o 40%. To je pravda. Převedeno však na konkrétní peníze pro konkrétní domácnosti už to tak dramaticky nevypadá. Pro průměrný byt o výměře 68m2 zvýšení vychází na 27 Kč měsíčně. To je méně než jedno točené pivo nebo litr benzinu. Jak vám ukazuje přiložená infografika.

Slyšeli jsme také názor, že zvýšení se děje kvůli pokrytí projektu nové radnice. Financování radnice se drží odděleně od běžného provozu. Navýšení příjmů bude použito pro zajištění investic a dalších výdajů.

Do hospodaření s vybranými penězi se chystáme přímo zapojit veřejnost. Připravujeme tzv. participativní rozpočet, takže občané budou mít možnost navrhovat různé projekty, o kterých bude dále veřejnost hlasovat a ty nejžádanější budou realizovány. Zavedení tohoto prvku přímé demokracie máme ukotveno v koaliční smlouvě a můžete se na něj těšit v dalších letech.

Svolání zastupitelstva k tomuto tématu z iniciativy opozice vítáme. Otevírá se nám díky tomu prostor veřejně a “na kamery” podrobně argumentovat, proč jednáme, jak jednáme.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu