Stovky nových stromů a keřů na pozemcích Prahy 12

Stovky nových stromů a keřů na pozemcích Prahy 12

Výsadby nových stromů a stromořadí jsou pro nás jednou z priorit. Krátce po nástupu Pirátů do vedení radnice Prahy 12 jsme na tomto našem závazku začali pracovat. Životní prostředí a jeho ochrana je v kompetenci naší místostarostky Evy Tylové. Vybírali jsme vhodná místa - s občany, s pracovníky odboru životního prostředí i osobně. Připravovali jsme žádosti o dotace a hledali partnery mezi firmami i občany. Výsledky sklízíme již po prvním roce.

Na sídlištích Prahy 12 bylo v průběhu roku 2019 zasazeno 120 stromů a desítky keřů a ve volné krajině vyrostla čtyři nová stromořadí (čítající dohromady 160 stromů a 1400 keřů). Soustředili jsme se na místa s vysokou potřebou zastínění (např. okolí dětských hřišť a sportovišť) a také na podporu ekologických funkcí krajiny Točné a Cholupic.

Využili jsme tří dotačních zdrojů, dobrovolnické práce občanů i zapojení firem. Dvě stromořadí financoval stát - Ministerstvo životního prostředí (alej tradičních ovocných stromů v Cholupicích) a Státní fond životního prostředí (dubovou alej v polích u Točné). Větrolam z Cholupic k letišti Točná finančně podpořil Magistrát hl. M. Prahy.

Stromořadí podél nové cyklostezky z Točné do Břežan vysadil bezplatně ekologický spolek Pražská pastvina za finance a s osobní účasti pracovníků firmy DHL. Firemní zdroje a dobrovolníky poskytla i firma GROHE pro výsadbu stromů (a vybudování nádrže na dešťovou vodu) v areálu MŠ Pohádka. Do některých výsadeb (např. ovocných keřů v areálu VOSA či dubové aleje u Točné) se dobrovolnicky zapojili občané.

I my, Piráti, naši příznivci a náš zastupitelský kolega Jiří G. Růžička ze strany Zelených jsme letos zasadili svůj další strom - lípu Vlastu. Navázali jsme tak na loňskou výsadbu lípy Ludmily, kterou celý letošní rok osobně zaléval náš pirátský starosta Jan Adamec.

Víme, že stromy nestačí jen vysadit. Pro přežití mladých stromů je klíčová zálivka. Proto jsme zajistili, aby byly dvakrát týdně (od června až do září) zalévány všechny městské výsadby mladší pěti let. Firmy, které zalévají, nyní berou vodu z hydrantu. Připravujeme však retenční nádrže na dešťovou vodu (např. u nové radnice), tak abychom pitnou vodu šetřili.

Velké pozornosti se od nás dostalo také památnému dubu v polích mezi Točnou a Cholupicemi. Strom je působivou krajinnou dominantou a vítaným ostrůvkem biodiverzity. Přesto v posledních letech zažil pár strastí. Byl těsně oboráván, napadali jej škůdci. To vše ovlivňovalo jeho vitalitu. Zajistili jsme proto, aby zemědělská činnost v jeho okolí byla ukončena. V létě strom pravidelně zalévali cholupičtí hasiči. Dopřáli jsme mu také mladou společnost - novou dubovou alej podél nedaleké polní cesty.

Děkujeme všem - občanům, firemním dobrovolníkům, pracovníkům úřadu, zahradníkům i správcům dotací - kteří přispěli k zelenější Praze 12. Stromy jsou naši věrní společníci, naše klimatizační jednotky, tvůrci našeho životního prostředí. Na jejich výsadbě i ochraně budeme pracovat i v dalších letech.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu